Preloader image
 
UNDELETE
544
page-template-default,page,page-id-544,simplicity-core-1.0.3,simplicity-theme-ver-2.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll

UNDELETE

UNDELETE Odtwarzanie skasowanych zbiorów

TYP: ZEWNĘTRZNY

POSTAĆ:
UNDELETE [[dysk:][ścieżka]zbiory] [/LIST|/ALL] [/DOS|/DT]

ZNACZENIE: Komenda ta służy do odtwarzania skasowanych już zbiorów. Może działać całkowicie niezależnie, albo we współpracy z MIRROR, co daje wtedy znakomite efekty. Zbiory, które nie były zabezpieczone za pomocą MIRROR, mogą być odtworzone w całości najczęściej tylko wtedy, gdy odtwarzanie nastąpi zaraz po skasowaniu zbioru, a dokładniej dopóki nie zapisano na to miejsce jeszcze nic nowego. Jeśli już coś zostało zapisane po obszarze skasowanego zbioru, to zostaje on oznaczony (pokazywany – parametr /LIST) systemem gwiazdek:

  • Zbiór może być odtworzony, ale tylko częściowo. Próba odtwarzania, ma w zasadzie tylko sens dla zbiorów tekstowych, gdyż tak „uratowany” zbiór np. typu .EXE i tak nie będzie pracował. Natomiast w tekstowym zbiorze możemy przynajmniej część danych odzyskać.
  • Zbiór został już w całości stracony, tzn. żadnego jego fragmentu nie można odtworzyć. Pozostała jedynie informacja, że taki zbiór był oraz jakie obszary zajmował. W związku z tym, gdy usuniesz zbiory, które przykryły tamten, to UNDELETE może fałszywie pokazać, że taki zbiór może być odtworzony i to w całości. Po prostu zwolniły się na powrót te obszary dysku. Jednak treść na nich jest już nowa i nawet jeśli odtworzymy taki zbiór, to jego wnętrze będzie już czymś zupełnie innym.

PARAMETRY:
zbiory Są określeniem zbiorów, które mają być odtworzone, lub których nazwy mają być pokazane wraz z prognozą o możliwości odtworzenia.

/LIST Poleca zrobienie wykazu skasowanych do tej pory zbiorów oraz ich obecnego stanu, czuli możliwości prawidłowego odtworzenia. Zbiór nie oznaczony z przodu * (gwiazdką) może być bezbłędnie odtworzony. Dokładne ich znaczenie jest opisane powyżej. Wykaz może być zrobiony na podstawie informacji zapisanych przez MIRROR lub na podstawie podstawowych informacji DOS-a (parametr /DOS).

UWAGA: Zawsze w dolnych liniach nagłówku będzie podana ilość zbiorów widoczna na poziomie DOS-a, właśnie bez pomocy informacji zapisanych przez MIRROR. Jest to ważne, gdyż może tam być więcej zbiorów możliwych do odtworzenia. Podawany jest komunikat: „MS-DOS directory contains xx deleted files.”gdzie ‚xx’ oznacza ilość tych zbiorów.

/DOS Poleca wykonanie odtworzenia zbiorów lub zrobienia ich wykazu z pominięciem informacji zapisanych przez MIRROR, czyli w ograniczony sposób (np. brak w nazwie pierwszej litery).
UWAGA: Pomimo swej niedoskonałości, możliwość ta ma duże znaczenie. Można w ten sposób odtworzyć zbiory, dla których nie jest to możliwe przy pomocy informacji zapisanych przez MIRROR. Otóż MIRROR mogło być później załadowane do pamięci, kiedy zbiór był już skasowany, albo gdy skasowano zbiór na dysku logicznym utworzonym np. za pomocą komendy SUBST. MIRROR nie pracuje bowiem na takich dyskach, jednak na poziomie „gołego” DOS-a informacje o skasowanym zbiorze istnieją.

/ALL Powoduje automatyczne odtworzenie wyspecyfikowanych zbiorów z pełnymi nazwami zbiorów, jeśli były one zapamiętane dzięki MIRROR, lub tworząc ich nazwy poprzez wstawienie w miejsce pierwszego zgubionego znaku, jednego z poniższych:

#%&-0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Zawsze najpierw jest używany znak #, chyba że pojawi się kolizja w takiej samej nazwie, to wtedy używany jest następny, tzn. %, tak aby każdy zbiór miał unikalną nazwę. Jeśli parametr /ALL nie będzie podany, to odtwarzanie będzie „ręczne” z pytaniem się o nazwę każdego zbioru.

/DT Polecenie odtwarzania jedynie tych zbiorów, które są zapamiętane dzięki MIRROR, przy potwierdzaniu dla odtworzenia każdego zbioru.

PRZYKŁADY:
UNDELETE
Odtworzenie wszystkich skasowanych w bieżącym katalogu zbiorów, z potwierdzeniem dla każdego z nich.

UNDELETE OPIS.TXT
Próba odtworzenia skasowango zbioru OPIS.TXT

UNDELETE OPIS.TXT /ALL
Tak jak powyżej, ale całkowicie automatycznie.

UNDELETE C:\BATCH*.BAT /ALL
Odtworzenie automatyczne wszystkich omyłkowo skasowanych programów typu BATCH.

UNDELETE C:\BATCH*.BAT /ALL /DOS
Tak jak powyżej, z tym że tylko na podstawie informacji zawartych w samym systemie operacyjnym.

UNDELETE /LIST | MORE
Wykaz wszystkich skasowanych zbiorów strona po stronie (użyto filtra MORE ).