Preloader image
 
TYPE
532
page-template-default,page,page-id-532,simplicity-core-1.0.3,simplicity-theme-ver-2.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll

TYPE

TYPE Wyświetla zawartość zbioru na ekranie

TYP: WEWNĘTRZNY

POSTAĆ:
TYPE [dysk:][ścieżka]nazwa-pliku[.roz]

ZNACZENIE: Wyświetla na standardowym urządzeniu wyjściowym (na ekranie) zawartość pliku o podanej nazwie z wyspecyfikowanego dysku i ścieżki. Pliki tekstowe tworzone za pomocą procesorów tekstu lub edytorów tekstu wyświetlane są w postaci czytelnej. Pliki generowane przez kompilatory lub asemblery mogą być nieczytelne. Zawartość pliku można przesłać na drukarkę w takiej postaci, w jakiej jest wyświetlana, używając klawiszy Ctrl-PrtSc, lub korzystając z możliwości przeadresowywania w systemie DOS (redirection – znak ‚>’). Nazwa pliku nie może zawierać znaków uogólniających (* lub ?).

PRZYKŁADY:
TYPE C:\nazwa1\ABC.DAT
Zawartość pliku o nazwie ABC.DAT znajdującego się w katalogu ‚nazwa1’ dysku C będzie przesłana na ekran.

TYPE C:\nazwa1\ABC.DAT >PRN
Wynik działania komendy będzie taki sam jak w przykładzie powyżej, z tym że zawartość pliku będzie przesłana na drukarkę.

TYPE holiday.mar |more
Wyświetlanie pliku holiday.mar strona po stronie