Preloader image
 
TREE
530
page-template-default,page,page-id-530,simplicity-core-1.0.3,simplicity-theme-ver-2.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll

TREE

TREE Wyświetla strukturę katalogów na dysku (Drzewo) [ze zbiorami]

TYP: ZEWNĘTRZNY

POSTAĆ:
TREE [dysk:] [/F][/A]

ZNACZENIE: Wyświetla wszystkie ścieżki katalogów wskazanego dysku lub w przypadku braku specyfikacji dysku bieżącego. Dla każdego znalezionego katalogu są podawane pełne nazwy ścieżek prowadzące przez wszystkie katalogi podrzędne.

PARAMETRY:
/F Wyświetla nazwy wszystkich plików z każdego katalogupodrzędnego każdej ścieżki.

/A Użycie do pokazywania informacji tylko podstawowych tekstowych znaków, zamiast znaków z części graficznej, które mogą być zajęte przez zdefiniowane znaki międzynarodowe, np. polskie.

PRZYKŁADY:
TREE C:
Wszystkie katalogi i ich katalogi podrzędne znajdujące się na dysku C zostaną wyświetlone na ekranie.

TREE C: /F | MORE
Wszystkie katalogi wszystkich poziomów i nazwy wszystkich plików znajdujących się na dysku C zostaną wyświetlone na ekranie. Wykaz ten będzie pokazywany strona po stronie dzięki zastosowaniu filtra MORE.

TREE C:\ /F > DIREC.LST
Wszystkie nazwy katalogów, katalogów podrzędnych i plików dysku C zostaną zapisane na dysku bieżącym w nowym pliku o nazwie DIREC.LST.

TREE C:\ /F > PRN
Tak jak powyżej, z tym że informacje te pójdą na drukarkę i otrzymamy wydruk.