Preloader image
 
TIME
527
page-template-default,page,page-id-527,simplicity-core-1.0.3,simplicity-theme-ver-2.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll

TIME

TIME Wyświetla i ustawia nowy czas

TYP: WEWNĘTRZNY

POSTAĆ:
TIME [gg:[mm[:ss[.xx]]] [A|P]] TIME

ZNACZENIE: Ustala lub zmienia czas systemu. Zmiany można dokonać z klawiatury lub z programu Batch. Chcąc, po wprowadzeniu słowa TIME bez podania parametrów, pozostawić czas zegara wewnętrznego bez zmiany, należy nacisnąć klawisz ENTER. Jeśli podano tylko część informacji o nowym czasie, nieuwzględnionym parametrom jest nadawana wartość zera. Podanie błędnego czasu lub złego separatora spowoduje wyświetlenie komunikatu informującego o błędzie. Godziny, mi- nuty i sekundy muszą być oddzielone dwukropkiem (:), a dziesiętne części sekundy kropką (.). W systemie DOS można używać przecinka (,) zamiast kropki jako separatora dziesiętnych części sekundy; zależy to od formatu wydruku czasu. Poniżej zdefiniowano zakres parametrów komendy TIME:

gg godziny; 1 lub 2-znakowa liczba z zakresu 0-23
mm minuty; 1 lub 2-znakowa liczba z zakresu 0-59
ss sekundy; 1 lub 2-znakowa liczba z zakresu 0-59
xx dziesiętne części sekundy; 1 lub 2-znakowa liczba z zakresu 0-99

Format podawania czasu może być wcześniej zmieniony przez komendę COUNTRY w pliku CONFIG.SYS.

W komputerze IBM Personal Computer AT komenda TIME nie zmienia wewnętrznego czasu zegara systemu. Do tego służą narzędzia takie jak ATTIMER, FSETUP i inne.

PARAMETRY:
A|P Określenie czy podawana godzina oznacza przedpołudniową (litera A), czy też popołudniową (litera P), w systemie 12-godzinnym. Normalnie parametry te nie są potrzebne, gdyż czas podawany jest w systemie 24-godzinnym.

PRZYKŁADY:
TIME
Spowoduje wyświetlenie następującego napisu:

Current time is gg:mm:ss.xx
Enter new time:

(Aktualny czas gg:mm:ss.xx
Wprowadź nowy czas:)

po którym należy wprowadzić godzinę, minuty i sekundy oddzielone dwukropkiem. Dziesiętne części sekundy oddziela się kropką. Jeśli zostanie podana jedynie godzina, minuty i sekundy przybiorą wartość zera.