Preloader image
 
SORT
511
page-template-default,page,page-id-511,simplicity-core-1.0.3,simplicity-theme-ver-2.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll

SORT

SORT Sortowanie danych w zbiorze (Filtr systemowy)

TYP: ZEWNĘTRZNY

POSTAĆ:
[źródło] | SORT [/R] [/+n] lub
SORT [/R] [/+n]

ZNACZENIE: Pobiera dane z urządzenia wejściowego, sortuje je, a następnie przesyła do standardowego urządzenia wyjściowego. Proces sortowania jest wykonywany zgodnie z kolejnością znaków kodu ASCII, tzn. dane mogą być sortowane od A do Z, od Z do A lub według numerów. Dane wejściowe dla komendy SORT mogą pochodzić z innego programu, komendy lub pliku. Maksymalna długość sortowanego pliku wynosi 63 KB. Zlecenie SORT wykorzystuje tablicę porządkową, której wartości są określone przez kod kraju i ustaloną tablicę kodów. Używając symboli | i < można dostarczyć dane z miejsca określonego parametrem źródło.

PARAMETRY:
źródło jest nazwą programu lub komendy

/R Sortowanie będzie wykonywane w odwrotnej kolejności, tzn. od Z do A.

/+n Sortowanie rozpocznie się od kolumny n, gdzie n jest liczbą całkowitą. Jeśli nie podano żadnego parametru, sortowanie rozpocznie się od kolumny 1.

PRZYKŁADY:
SORT < ABC.DAT
Dane wejściowe będą odczytywane z pliku ABC.DAT, sortowane w kolejnoŚci alfabetycznej, a następnie wyświetlone na standardowym urządzeniu wyjściowym (na ekranie).

SORT /R < ABC.DAT
Tak jak wyżej, z tym że sortowanie będzie wykonywane od Z do A.

DIR | SORT /+14
Zawartość katalogu bieżącego będzie traktowana jako dane wejściowe dla komendy SORT. Sortowanie rozpocznie się od 14 kolumny normalnego wydruku katalogu, a więc od kolumny, w której zaczynają się informacje o długości plików. Nazwy plików, posortowanych według długości, zostaną wyświetlone na ekranie.

SORT < TEST > RAPORT
Dane wejściowe dla komendy SORT, pobrane z pliku TEST, zostaną posortowane w porządku alfabetycznym (od A do Z), a następnie umieszczone na dysku w pliku RAPORT.