Preloader image
 
SETVER
499
page-template-default,page,page-id-499,simplicity-core-1.0.3,simplicity-theme-ver-2.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll

SETVER

SETVER Wyświetlanie i modyfikacja tablicy wersji programu

TYP: ZEWNĘTRZNY

POSTAĆ:
SETVER [dysk:ścieżka] [nazwa v.vv] SETVER [dysk:ścieżka] [nazwa [/DELETE [/QUIIET]] SETVER [dysk:ścieżka]

ZNACZENIE: Ustawianie, pokazywanie i zmiana wersji dla dowolnego programu w postaci specjalnej wewnętrznej tabeli odczytywanej przez MS-DOS. Nie jest ustawiana wersja tego programu, lecz specjalnie dla niego jakby oszukana nowa wersja DOS-a, tak aby „widział” tę wersję DOS-a jaką chce. Dla pozostałych programów, nie wyszczególnionych w tabeli wersji, wersja DOS-a nie jest zniekształcana.
Jeśli zatem chcesz użyć programu, który nie był przewidziany do pracy pod MS-DOS w wersji , możesz dodać jego nazwę do tej tabeli wersji. Wówczas pomimo nieprzewidzenia przez programistów tego programu pracy pod DOS-em , oraz pomimo blokady wykonania programu pod nim, nastąpi próba jego wykonania. Może się bowiem zdarzyć, że nie jest to kwestia tylko różnicy wersji DOS-a, lecz także różnica w wykorzystaniu pewnych nieudokumentowanych funkcji DOS-a, z których korzysta zapewne ten program. Objawić się to może wtedy tym, że program wprawdzie nie będzie już przedwcześnie kończył swojej pracy komunikując, że nie jest to ta wersja DOS-a, do której został przygotowany, jednak po uruchomieniu, np. zawiesi się, czyli zablokuje. Oznacza to wtedy, że faktycznie dany program nie może pracować pod kontrolą DOS-a , oczywiście nie z powodu niekompatybilności tej wersji DOS-a, lecz z powodu niekompatybilności tego programu.

PARAMETRY:
[dysk:ścieżka] Określenie, gdzie znajduje się program SETVER.EXE

nazwa Określenie nazwy programu (.EXE, .COM, .BIN lub .SYS), dla którego chcemy przydzielić nową wersję

v.vv Określenie wersji MS-DOS (np. 3.30 lub 4.01), którą MS-DOS będzie komunikował temu programowi, zamiast swojej faktycznej ().

/DELETE Kasuje z tabeli wersji, przydzieloną dla tego programu wersję DOS-a.

/QUIET Użycie tego przełącznika wraz z /DELETE powoduje wykonanie usuwania nazwy tego programu z tabeli, bez żadnego komunikatu „po cichu”.

KODY ZAKOŃCZENIA PROGRAMU SETVER:

KodFunkcja
0Pomyślne zakończenie
1Niepoprawnie użyty przełącznik
2Niepoprawna nazwa zbioru
3Brak pamięci
4Niepoprawny zapis wersji
5Brak tego zbioru w tablicy wersji
6Nie znaleziony zbiór SETVER.EXE
7Niepoprawne oznaczenie dysku
8Nadmiar parametrów
9Brak parametrów
10Błąd podczas odczytu ze zbioru SETVER.EXE
11Uszkodzona tablica wersji w SETVER.EXE
12Podane SETVER.EXE nie obsługuje tablicy wersji
13Brak miejsca w tablicy na wprowadzenie nowej pozycji
14Błąd podczas zapisu do zbioru SETVER.EXE

PRZYKŁADY:
SETVER
Zapoznanie się z aktualną tabelę wersji.

SETVER LL3.EXE 4.01
Przydzielenie dla programu Lap-Link3 wersji DOS 4.01

SETVER LL3.EXE /DELETE
Usunięcie przydziału. Znowu program Lap-Link widzieć będzie prawdziwą wersję DOS