Preloader image
 
SET
496
page-template-default,page,page-id-496,simplicity-core-1.0.3,simplicity-theme-ver-2.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll

SET

SET Ustawia parametry Systemu Operacyjnego i wyświetla aktualne

TYP: WEWNĘTRZNY

POSTAĆ:
SET [nazwa=[parametr]]

ZNACZENIE:
Definiuje środowisko umożliwiające obsługę poszczególnych struktur systemu operacyjnego. Komenda SET wprowadza zmienną tekstową do specjalnego bufora mieszczącego się w pamięci, który określa środowisko procesora komend, oraz środowisko wywoływanych przez niego komend i programów. Środowisko zawiera ścieżkę(i) ustaloną komendą PATH i wszystkie inne zmienne tekstowe wprowadzone komendą SET. Jeśli nazwa już istnieje, jej parametr zostanie zastąpiony parametrem nowo wprowadzonym. Wprowadzenie komendy SET bez podania nazwy spowoduje wyświetlenie aktualnie ustalonych zmiennych tekstowych środowiska. Jeżeli zostanie podana nazwa i znak ‚=’ bez żadnego parametru, będzie ona usunięta z bufora środowiska.

STAŁE ZMIENNE:
Bez względu na konfigurację Systemu Operacyjnego po wywołaniu komendy SET otrzymamy na ekranie wykaz zawartości przynajmniej dwóch zmiennych: COMSPEC, PATH
Oto przykładowe wartości:

SET
COMSPEC=C:\COMMAND.COM
PATH=C:\;C:\DOS

1. Zmienna COMSPEC informuje System, gdzie ma szukać interpretera poleceń, czyli plik COMMAND.COM w razie potrzeby jego powtórnego ładowania. W tym przykładzie System Operacyjny poszukiwać go będzie na dysku C: w katalogu głównym. Zmienna ta jest automatycznie wpisywana do otoczenia Systemu Operacyjnego w momencie jego ładowania zgodnie z tym skąd był ładowany COMMAND.COM. Zwykle System Operacyjny znajduje się zawsze w katalogu głównym dyskietki A: (jeśli ładowaliśmy System z dyskietki) lub odpowiednio w katalogu głównym pierwszego dysku twardego, czyli C:. Tak też jest ustawiona zmienna COMSPEC. Ale skoro jest to zmienna, to oznacza, że można ją zmienić praktycznie w dowolnym momencie. Istotnie, wystarczy wydać komendę, np.: SET COMSPEC=D:\DOS\COMMAND.COM Zmienia ona COMSPEC tak że poszukiwanie COMMAND.COM odbywać się będzie na dysku D: w katalogu \DOS. Możliwość ta jest niezwykle wygodna, gdy ładujemy System z dyskietki i chcemy wyjąć dyskietkę z Systemem Operacyjnym by włożyć tam inną. Zdarzyć się wówczas może, że aktualnie wykonywany program spowoduje konieczność powtórnego ładowania COMMAND.COM, którego nie ma na tej dyskietce. Można wówczas wcześniej poinformować System gdzie ma szukać COMMAND.COM przez wydanie odpowiedniej dyrektywy komendą SET. W razie posiadania komputera bez dysku twardego, najlepiej jest komendą DEVICE w zbiorze CONFIG.SYS utworzyć mały dysk wirtualny o wielkości 30 KB, do którego na początku pracy będzie się przekopiowywać z dyskietki systemowej COMMAND.COM Następnie należy zmienić zawartość zmiennej COMSPEC: SET COMSPEC=C:\COMMAND.COM (było COMSPEC=A:\COMMAND.COM) Można także od razu podczas ładowania Systemu określić inną zawartość zmiennej COMSPEC, przez poinformowanie Systemu za pomocą zlecenia SHELL w zbiorze CONFIG.SYS skąd ma być ładowany COMMAND.COM. Zobacz także: COMMAND, SHELL, CONFIG.

2. PATH określa ścieżkę poszukiwania programów do wykonania.

PRZYKŁADY:
SET PGMS=\nazwa1
Zmienna tekstowa ‚PGMS=\nazwa1’ zostanie dodana do otoczenia. Kiedy zgłaszający się program przejmuje sterowanie, poszukuje otoczenia dla nazwy ‚PGMS’i korzysta z katalogu o nazwie ‚nazwa1’ w celu odzyskiwania i zapisywania wszystkich potrzebnych mu plików.

SET PGMS=
Dane zapisane w buforze pod nazwę ‚PGMS’ zostaną skasowane.

SET HELP=D
Informuje DOS, że katalog HELP znajduje się na dysku D.

%HELP%
W programach typu BATCH można w ten sposób wykorzystać parametr podstawiony pod HELP. Patrz BATCH !! Praktyczne i szerokie zastosowanie znajdziesz w Makrze do pakowania zbiorów – ZIPEXE.BAT.