Preloader image
 
ŚCIEŻKA
521
page-template-default,page,page-id-521,simplicity-core-1.0.3,simplicity-theme-ver-2.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll

ŚCIEŻKA

ŚCIEŻKA Droga dojścia do zbioru

Ścieżka (path) jest ciągiem nazw katalogów oddzielonych znakami ‚\’, określającym położenie danego pliku w strukturze dysku. Lista nazw katalogów musi być zakończona nazwą danego pliku. Jeśli pierwszy katalog jest poprzedzony znakiem ‚\’, jest on kata- logiem głównym (root directory) i jednocześnie początkiem ścieżki. Jeśli na samym początku znak ‚\’ nie występuje, to ścieżka zaczyna się od katalogu bieżącego. W komendzie PATH znaki o znaczeniu globalnym (* i ?) są niedozwolone.

Poniższy diagram ułatwi zrozumienie pojęcia ścieżek i nazw ścieżek. Nazwy katalogów zaznaczono pismem jaśniejszym.

Załóżmy, że nazwa-pliku4 oznacza plik o nazwie BIG. Chcemy opisać ścieżkę prowadzącą do tego pliku. Nazwą ścieżki będzie:

\nazwa2\nazwa3\BIG

UWAGA: Znak ‚\’ użyty na początku nazwy ścieżki oznacza, że pierwszy katalog w nazwie ścieżki jest katalogiem głównym.