Preloader image
 
RESTORE
494
page-template-default,page,page-id-494,simplicity-core-1.0.3,simplicity-theme-ver-2.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll

RESTORE

RESTORE Odtworzenie zbiorów z dyskietek na dysk po BACKUP-ie

TYP: ZEWNĘTRZNY

POSTAĆ:
RESTORE dysk1: [dysk2:][ścieżka][plik] [/S][/P][/B:data][/A:data] [/E:godzina][/L:godzina][/M][/N][/D]

ZNACZENIE:
Komenda DOS-a przepisuje ponownie na dysk (dysk twardy lub na dyskietkę) plik z innego dysku (dysku twardego lub dyskietki). Pierwszy podany dysk określa dysk zawierający plik-kopię; drugi dysk, ścieżka i nazwa-pliku oznaczają dysk twardy i odzyskiwany plik. Jeśli nie podano ścieżki używany jest katalog główny. Jeśli nie jest podana ścieżka ani nazwa pliku, to wszystkie pliki zostaną skopiowane do katalogu bieżącego. W zależności od wyniku operacji odzyskiwania, parametr instrukcji programu Batch ERRORLEVEL przyjmuje jedną z poniższych wartości:
0 operacja odzyskiwania zakończona normalnie
1 brak plików do odzyskania
3 operacja odzyskiwania przerwana przez użytkownika (może to być spowodowane wciśnięciem klawiszy Ctrl-Break lub Esc)
4 operacja odzyskiwania przerwana z powodu błędu

Wartość ERRORLEVEL może być używana w operacjach programu Batch do określania wyniku operacji odzyskiwania.

PARAMETRY:
/S Odzyskuje wszystkie katalogi podrzędne włącznie z katalogiem bieżącym.

/P Prosi o akceptację przed odzyskaniem plików zmienionych od czasu ostatniego kopiowania lub plików chronionych przed skasowaniem. Istnieje możliwość rezygnacji z odzyskania pliku.

/B:data Odtwarza tylko pliki zmodyfikowane wcześniej niż określato data.

/A:data Odtwarza tylko pliki zmodyfikowane później niż określato data.

/E:godzina Odtwarza tylko pliki zmodyfikowane wcześniej niż określa to godzina.

/L:godzina Odtwarza tylko pliki zmodyfikowane później niż określa to godzina.

/M Odtwarza tylko pliki zmodyfikowane od czasu ostatniego składowania.

/N Odtwarza tylko pliki, które nie istnieją na dysku docelowym.

/D Wyświetla zawartość dysku ze zbiorami zapisanymi komendą BACKUP bez ich odtwarzania. Można podać jakie typy zbiorów mają być pokazane.

UWAGI:
Po odtworzeniu plików należy się przekonać, czy operacja została wykonana prawidłowo używając zlecenia DIR lub TYPE.

– Zlecenie RESTORE nie odtwarza plików systemowych, w tym celu należy użyć zlecenia SYS.

– RESTORE odtwarza pliki składowane zleceniem BACKUP ze wszystkich wcześniejszych wersji DOS-a.

PRZYKŁADY:
RESTORE A: C:.BAS
Przepisuje z powrotem na dysk twardy C wszystkie pliki z dysku A o rozszerzeniu .BAS.

RESTORE A: C:.BAS /S
Przepisuje z powrotem na dysk twardy C: wszystkie pliki z dysku A: o rozszerzeniu .BAS włącznie z podkatalogami. Jeśli na dysku C: nie istnieją odpowiednie podkatalogi to zostaną one utworzone.

UWAGA:
Jest to niezwykle wygodne gdy nie wiemy z jakich katalogów był robiony BACKUP, a chcemy odtworzyć wszystkie zbiory. Wystarzy zatem napisać:

RESTORE A: C:. /S lub np.:
RESTORE A: C:.EXE /S lub np.:
RESTORE A: C:NC
.* /S itp.

by odzyskać interesujące nas pliki bez konieczności znajomości pierwotnych katalogów. O katalogach tych i tak poinformuje nas RESTORE podczas odtwarzania wymaganych plików.

RESTORE A: C:\ /S
Przepisuje z powrotem wszystkie pliki z wszystkich katalogów dysku A na dysk C.

RESTORE A: C:\nazwa1*.BAS/P
Spowoduje, że DOS będzie się pytać o zgodę przed odzyskaniem każdego pliku o rozszerzeniu .BAS, mieszczącego się w katalogu ‚nazwa1’ dysku A. Po odpowiedzi twierdzącej plik zostanie przepisany na dysk twardy w stacji C.

RESTORE A: . /D
Wykaz wszystkich zapisanych komendą BACKUP zbiorów na dysku A:. Wszystkie parametry są niezbędne !!!

RESTORE A: F.COM /D

Poszukiwanie, czy jest zapisany zbiór typu ‚F.COM’ na dyskietce A:. Wszystkie parametry są niezbędne !!!