Preloader image
 
REPLACE
492
page-template-default,page,page-id-492,simplicity-core-1.0.3,simplicity-theme-ver-2.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll

REPLACE

REPLACE Powiela stare wersje plików nowymi, dodaje brakujące

TYP: ZEWNĘTRZNY

POSTAĆ:
REPLACE [dysk:]ścieżka1 [dysk:][ścieżka2] [/A][/P][/R][/W] REPLACE [dysk:]ścieżka1 [dysk:][ścieżka2] [/P][/R][/S][/W][/U]

ZNACZENIE:
Zlecenie REPLACE pełni trzy funkcje:

– Wymienia pliki w katalogu docelowym („ścieżka2”) na pliki z katalogu źródłowego („ścieżka1”) mające te same nazwy.

– Podanie przełącznika /a powoduje dodanie plików istniejących w katalogu źródłowym do katalogu docelowego.

– Wymienia pliki jeśli są nowsze (update)

Określając nazwy plików można używać znaków specjalnych.
Oto parametry do zlecenia REPLACE:

PARAMETRY:
ścieżka1 – oznacza plik źródłowy
ścieżka2 – oznacza plik docelowy

/A Dodaje nowe pliki do katalogu docelowego zamiast wymieniać już istniejące. Nie należy używać tego przełącznika razem z /s.

/P Powoduje wyświetlenie zapytania przed każdą wymianą plików:
Replace nazwapliku? (Y/N)_

/R Wymienia pliki z atrybutem ustawionym tylko do odczytu. Nie podanie tego przełącznika spowoduje przerwanie procesu wymiany w przypadku natrafienia na plik z takim atrybutem.

/S Powoduje przeszukiwanie wszystkich podkatalogów w katalogu docelowym. Przełącznik ten nie jest zgodny z /a. Zlecenie REPLACE nigdy nie przeszukuje podkatalogów katalogu źródłowego.

/W Pozwala na zmianę dysku przed rozpoczęciem procesu wymiany plików. W przeciwnym wypadku zlecenie REPLACE natychmiast rozpoczyna wymianę plików.

/U Powiela stare wersje nowymi (update), czyli kopiuje tylko te zbiory, które uległy od ostatnigo kopiowania jakimkolwiek zmianom (data i czas)

UWAGA:
Nie może być użyty jednocześnie parametr /A i /U

Podanie przełącznika /w spowoduje wyświetlenie następującego komunikatu: „Press any key to begin replacing files”

Podanie obu przełączników /w i /a spowoduje wyświetlenie następującego komunikatu: „Press any key to begin adding file(s)”

Podczas wymiany nazwy przetwarzanych plików wyświetlane są na ekranie.

UWAGI:
– zleceniem REPLACE nie można uaktualniać plików ukrytych i systemowych (takich jak IO.SYS, MSDOS.SYS, IBMBIO.COM, IBMDOS.COM)

– zlecenie REPLACE udostępnia następujące kody zakończenia:
0 Zakończenie pomyślne
2 Brak źródłowego pliku
3 Brak źródłowej ścieżki
5 Dostęp zabroniony do pliku
8 Brak pamięci
11 Błąd w zapisie zlecenia komendy

Stosując programy Batch, można używać zlecenia IF w celu obsługi błędów wykorzystując powyższe kody.

PRZYKŁADY:
1. Załóżmy, że na twardym dysku C: znajdują się w różnych katalogach pliki o tej samej nazwie PHONES.CLI zawierające numery telefonów. Aby uaktualnić wszystkie te pliki na podstawie pliku PHONES.CLI znajdującego się na dyskietce w napędzie A:, należy napisać:

REPLACE A:\PHONES.CLI C:\ /S

Zlecenie to wymieni każdy plik o nazwie PHONES.CLI znajdujący się na dysku C:, na plik PHONES.CLI z napędu A:

2. Każdy plik o rozszerzeniu .PRD, który nie występuje w katalogu C:\MSTOOLS, zostanie doń dodany:

REPLACE A:*.PRD C:\MSTOOLS /A

3. Chcemy na dyskietkę kopiować zawsze te zbiory, które są nowe oraz te, które uległy modyfikacji. Trzeba wydać dwa polecenia:

REPLACE C:\TEST*.* A:\ /A
REPLACE C:\TEST*.* A:\ /U