Preloader image
 
PROMPT
478
page-template-default,page,page-id-478,simplicity-core-1.0.3,simplicity-theme-ver-2.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll

PROMPT

PROMPT Ustalenie sposobu zgłaszania się systemu, komunikatu

TYP: ZEWNĘTRZNY

POSTAĆ:
PROMPT [[tekst][$znaki]…]

ZNACZENIE:
Pozwala na utworzenie nowego komunikatu gotowości systemu. Po wprowadzeniu komendy PROMT bez tekstu, jest wyświetlany normalny komunikat DOS-a. W tekście mogą być użyte zdefiniowane poniżej znaki specjalne. Separatory DOS-a (takie jak spacja) muszą być poprzedzone znakiem innym niż wymienione poniżej. Maksymalna długość tekstu wynosi 120 znaków. Znaki specjalne mogą być umieszczone w tekście w postaci ‚$znak’:
$$ umieszczenie ‚$’ w komunikacie
$t bieżący czas systemu
$d bieżącą datę systemu
$p nazwę katalogu bieżącego wraz ze ścieżką na dysku bieżącym
$v numer wersji aktualnie załadowanego DOS-u
$n znak dysku bieżącego
$g znak ‚>’
$l znak ‚<‚
$b znak ‚|’
$q znak ‚=’
$h cofnięcie kursora i skasowanie znaku
$e znak ESCAPE (wywołanie kodów ASCII)
$_  przejście do nowego wiersza (z powrotem karetki)

PRZYKŁADY:
PROMPT $t
Ustala bieżącą datę jako komunikat gotowości DOS-u. Na przykład po wprowadzeniu tej komendy komunikat będzie następujący:
21:30:02:48_

PROMPT KOMENDA
Zamienia postać komunikatu ( A> ) na słowo ‚KOMENDA’.

PROMPT $n$g
Przywraca domyślną postać komunikatu ( A> ).

PROMPT=[$p]$g
Komunikatem staje się znak ‚>’ poprzedzony nazwą katalogu bieżącego i ścieżki, ujętych w nawiasy kwadratowe. Przyjmując, że dyskiem bieżącym jest dysk C, a katalogiem bieżącym jest Help, komunikat będzie mieć postać: [C:\Help]>

PROMPT=$e[s$e[H$e[K$e[1m$v$e[;45H$t $d$e[u$p$g$e[m
Takie zlecenie spowoduje bardzo wygodny sposób zgłaszania się systemu. U góry ekranu zawsze będzie widoczna wersja Systemu Operacyjnego, dalej czas i data, a poniżej w kolejnych wierszach „normalne zgłoszenie, tzn. $p$g. Dodatkowo informacje te będą intensywno-białe a reszta biała. Sprawdź praktycznie.