Preloader image
 
PATH
472
page-template-default,page,page-id-472,simplicity-core-1.0.3,simplicity-theme-ver-2.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll

PATH

PATH Ustawia drogę poszukiwań zbiorów w kolejnych katalogach

TYP: WEWNĘTRZNY

POSTAĆ:
PATH [[dysk:]ścieżka[;…]] PATH

ZNACZENIE:
Tworzy listę nazw dysków i ścieżek (lub katalogów), które będą przeszukiwane w przypadku nie znalezienia przez DOS komendy lub pliku w katalogu bieżącym. Kolejność przeszukiwania zależy od kolejności podania ścieżek. Komenda PATH bez żadnych parametrów powoduje wyświetlenie bieżącej listy ścieżek poszukiwania (dostępu) utworzonej w wyniku poprzednich wywołań PATH. Lista może być skasowana (staje się wówczas listą pustą) za pomocą komendy PATH, w której jako parametr występuje średnik. W tym przypadku DOS, szukając komendy lub pliku, będzie przeszukiwał tylko katalog bieżący. Bez względu na parametry PATH katalog bieżący będzie przeszukiwany jako pierwszy. UWAGA: Komenda PATH nie zapewnia przeszukiwania katalogów dla zbiorów danych, lecz tylko dla wywoływanych programów. Aby zapewnić sobie przeszukiwanie katalogów także dla danych, należy użyć komendy APPEND .

PRZYKŁADY:
PATH C:\nazwa1;\nazwa2;A:\nazwa3
Informuje DOS o tym, że jeśli komenda lub plik nie znajduje się w katalogu bieżącym, to poszukiwania mają być kontynuowane w katalogach ‚nazwa1’ i ‚nazwa2’ dysku C, a następnie w katalogu ‚nazwa3’dysku A, aż do skutku.

PATH;
Informuje DOS o tym, że ma być przeszukiwany tylko katalog bieżący (jest to standardowa ścieżka dla DOS-u). Ścieżka przeszukiwania utworzona w wyniku poprzednich wywołań komendy PATH zostaje skasowana.

PATH
Wykaz aktualnie ustawionego PATH.

Dodanie do PATH nowego katalogu do przeszukiwania: Najprościej w tym celu utworzyć mały program typu BATCH, który nazwę APATH.BAT, o następującej treści:
@echo off
echo Stary PATH = %path%
SET PATH=%path%;%1
echo Nowy PATH = %path%
if .%1==. echo Dodanie ścieżki do PATH : APATH sciezka

Użycie:
APATH d:\test
Dodanie ścieżki ‚D:\test’ w celu poszukiwania programów.