Preloader image
 
MIRROR
463
page-template-default,page,page-id-463,simplicity-core-1.0.3,simplicity-theme-ver-2.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll

MIRROR

MIRROR Ułatwia odtworzenie skasowanych zbiorów

TYP: ZEWNĘTRZNY

POSTAĆ:
MIRROR [dysk:[…]] [/1] [/Tdysk[-xxx][…]] MIRROR [/U] MIRROR [/PARTN] MIRROR

ZNACZENIE: Program ten gdy jest załadowany do pamięci, bardzo ułatwia odtworzenie skasowanych zbiorów, odzyskanie stanu dysku po jego sformatowaniu, oraz odtworzenie skasowanych partycji. Program ten jest rezydentem, lecz tylko wtedy, gdy ma śledzić kasowane zbiory i zajmuje wtedy w pamięci operacyjnej 6,4 KB.
Operacje kasowania zbioru, czy formatowania dysku, nie polegają na fizycznym usunięciu całej zawartości tych danych, lecz jedynie na specjalnym oznaczeniu, że ten obszar został już zwolniony do innych celów, i że od tej pory można na nim powielać nowe dane. Dlatego szczególnie zaraz po skasowaniu, czy sformatowaniu dysku jest możliwe odtworzenie danych, dopóki nie zostały one jeszcze zamazane nowymi zbiorami. Niektóre dane np. o skasowanym zbiorze giną bezpowrotnie, jak np. jego pełna nazwa. Zawsze gubiony jest pierwszy znak w nazwie zbioru. Jednak gdy rezydentny program MIRROR jest załadowany, to podczas kasowania każdego zbioru, albo podczas formatowania dysku, będą zapisywane w małym zbiorze wszystkie niezbędne informacje o dysku i tych zbiorach, oraz ich fizycznych umiejscowieniach na dysku. Znakomicie ułatwia to potem w odtworzeniu czegokolwiek i to do tego stopnia, że nie tylko wiadomo jaka była pełna nazwa zbioru, ale możliwe jest jego pełne odzyskanie, nawet gdy zapisano już inne zbiory w tym katalogu, czy w ogóle na dysku.

UWAGA: Do prawidłowego działania systemu zapisywania informacji o zbiorach potrzebne jest posiadanie nieco miejsca na dysku. Im więcej go posiadasz, tym pewniejsze jest odtworzenie zbiorów, a zwłaszcza tych dawniej usuniętych i o dużych rozmiarach. To co powiedziałem przed chwilą wyżej, nie będzie działać, jeśli masz minimalną ilość wolnego miejsca. Wtedy zbiór w dalszym ciągu pozostanie oznaczony *.

PARAMETRY: dysk: Jednoliterowa nazwa dysku z dwukropkiem, określająca dla jakiego dysku należy utworzyć kopię tablicy alokacji zbiorów (FAT) i katalogu głównego, niezbędne do dobrego odtworzenia zawartości tego dysku w razie gdy będzie nieopatrznie sformatowany. Informacje te, wykorzystywane są przez program UNFORMAT Dane te zapisywane są w zbiorach: MIRRORSAV.FIL o atrybucie RHSA oraz w zbiorze MIRROR.FIL o atrybucie SA. Zbiory są tworzone w katalogu głównym tego dysku. Podanie kilku parametrów dysk: oddzielonych spacjami, oznacza zapisanie obrazu dla tych dysków. UWAGA: Jeśli będzie wywołane polecenie MIRROR bez nazwy dysku, to będzie to wykonane dla bieżącego dysku.

/1 Oznacza, że nie będzie wykonywana kopia opisanych wyżej zbiorów, do zbiorów z rozszerzeniem .BAK

/Tdysk Powoduje zainstalowanie programu także do śledzenie -xxx kasowanych zbiorów na dysku dysk. Będzie dodatkowo utworzony na tym dysku, w katalogu głównym, zbiór o nazwie PCTRACKR.DEL, o atrybucie SA. Jest on wykorzystywany przez program UNDELETE do odtwarzania skasowanych zbiorów. Parametr xxx jest opcjonalny i pozwala podać samemu jaka ilość zbiorów ma być śledzona. Im większa to jest liczba tym większym zbiorem będzie PCTRACKR.DEL. Przykładowo dla 10 zbiorów jego wielkość będzie około 1.7 KB, a dla 700 zbiorów około 127 KB. Parametr ‚xxx’ może przyjmować wartości od 1 do 999. Jeśli jest pominięty, to przyjmowane są następujące standardowe wartości:

Rozmiar dyskuParametr xxxRozmiar zbioru PCTRACKR.DEL
Dla dyskietek
360 KB255 KB
720 KB509 KB
1.2 MB7514 KB
1.44 MB7514 KB
Dla dysków
20 MB10118 KB
32 MB20236 KB
powyżej 32 MB30355 KB

UWAGA: Jeśli chcesz użyć większej wartości dla xxx, niż poprzednio, to koniecznym jest najpierw skasować zbiór PCTRACKR.DEL. W przeciwnym razie będą przyjęte znowu poprzednie wartości, gdyż zbiór ten raz utworzony, nie może być powiększany, ani zmniejszany.

/U Usunięcie programu MIRROR.COM z pamięci operacyjnej, co oznacza zaniechanie śledzenia kasowanych zbiorów. Nie można go jednak usunąć z pamięci jeśli został po nim załadowany jakikolwiek inny program rezydentny.

/PARTN Zapamiętanie na dyskietce, w zbiorze PARTNSAV.FIL informacji o podziale dysku na partycje, jakie uzyskuje się za pomocą zlecenia FDISK. Zajmuje on na dyskietce tylko 3KB i wystarcza go zapisać jednorazowo, zaraz po użyciu komendy FDISK. Do odtwarzania uszkodzonej partycji służy polecenie UNFORMAT .

PRZYKŁADY:
MIRROR
Wykonanie obrazu dla bieżącego dysku. Program niebędzie rezydować.

MIRROR C: D:
Wykonanie obrazu dla dysków C: i D:. Program niebędzie rezydować.

MIRROR C: D: /Tc /Td
Wykonanie obrazu dla dysków C: i D: oraz załadowanie programu do pamięci w celu śledzenia kasowanych zbiorów, na dysku C: i D:. Ilość śledzonych zbiorów będzie przyjęta domyślnie.

INSTALL = C:\DOS\MIRROR.COM C: D: /Tc-700 /Td-500 /Ta-10
Zainstalowanie programu w zbiorze CONFIG.SYS za po- mocą zlecenia INSTALL. Parametry tak jak wyżej, z tym że przyjęto dla dysku C: śledzenie aż dla 700 zbiorów, dla D: 500 zbiorów, a dla A: 10 zbiorów.