Preloader image
 
LABEL
455
page-template-default,page,page-id-455,simplicity-core-1.0.3,simplicity-theme-ver-2.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll

LABEL

LABEL Zmiana i skasowanie etykiety dysku

TYP: ZEWNĘTRZNY

POSTAĆ:
LABEL [dysk:][etykieta-dysku]

ZNACZENIE: Pozwala na utworzenie, zmianę lub skasowanie etykiety dysku. Etykieta jest w istocie nazwą umożliwiającą rozróżnienie dysków użytkownika. Pierwsza specyfikacja dysku i ścieżki umiejscawia program LABEL. Następny identyfikator określa dysk, któremu ma być przypisana etykieta. Jeśli identyfikatora dysku nie podano, to etykieta zostanie przypisana dyskowi bieżącemu. Wymieniona w komendzie etykieta dysku jest etykietą lub nazwą przypisaną dyskowi w celu jego identyfikacji. Może się składać z jedenastu znaków, tak jak w przypadku komendy FORMAT z parametrem \V. Jeżeli etykieta nie zostanie podana, pojawi się napis ‚Volume label (11 characters, ENTER for non)?’. Należy wówczas podać nazwę etykiety i nacisnąć ENTER. Jeśli dysk ma już etykietę, zostanie ona zastąpiona nową. Samo naciśnięcie ENTER kasuje etykietę.

Nie należy używać znaków: * ? / \ | . , ; : + = < > [ ] ( ) &

PRZYKŁADY:
LABEL C:DYSK TWARDY
Dysk C otrzyma etykietę ‚DYSK TWARDY’.

LABEL b:
Pojawi się napis:
Volume label (11 characters, ENTER for non)?
(Etykieta (11 znaków, ENTER dla skasowania))?

Napisz DYSK 1

Etykieta dyskietki ze stacji dysków będzie zmieniona na ‚DYSK 1’.