Preloader image
 
JOIN
447
page-template-default,page,page-id-447,simplicity-core-1.0.3,simplicity-theme-ver-2.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll

JOIN

JOIN Przydziela napęd dyskowy do ścieżki

TYP: ZEWNĘTRZNY

POSTAĆ:
JOIN [dysk: dysk:ścieżka] JOIN dysk: /d
JOIN

ZNACZENIE:
Zlecenie JOIN sprawia, iż nie ma potrzeby używania odrębnych nazw dla fizycznych napędów dyskowych. Zamiast tego można odwoływać się do wszystkich katalogów w określonym napędzie za pomocą jednej ścieżki. Jeżeli ścieżka już istnieje, normalne odwołania do tej ścieżki będą przechwytywane przez zlecenie JOIN. Nie można używać zlecenia JOIN w odniesieniu do napędów używanych przez inny proces, np. w sieci. Zlecenie to samoczynnie tworzy odpowiedni katalog jeśli nie istnieje. Po wykonaniu zlecenia JOIN nazwa pierwszego napędu przestaje być aktualna i przy próbach odwoływania się do niego na ekranie pojawia się komunikat: „Invalid drive”.

UWAGI: Następujące zlecenia nie działają w odniesieniu do napędów przyporządkowanych zleceniem JOIN (lub SUBST):
ASSIGN
BACKUP
CHKDSK
DISKCOMP
DISKCOPY
FDISK
FORMAT
LABEL
MIRROR
RECOVER
RESTORE
SYS

PRZYKŁADY:
Napęd można przydzielić jedynie do podkatalogu katalogu pierwotnego, który jeśli już istnieje to musi być na dodatek pusty.
Poniższe zlecenie jest poprawne:
JOIN D: C:\SALES

a poniższe nie jest poprawne:
JOIN D: C:\SALES\REGIONAL

W powyższym przykładzie dysk D: przestanie istnieć w sensie logicznym i odwołanie do niego będzie możliwe jedynie przez napisanie ścieżki do danego katalogu z dodaniem na początku C:\SALES. Zatem komenda dir c:\sales spowoduje wyświetlenie zawartości katalogu pierwotnego dysku D:. Komenda cd c:\sales spowoduje, że przejdziemy na dysk D: do katalogu pierwotnego. Zatem logicznie dysk C: zostanie powiększony także o dysk D:, a pod kartoteką \SALES będzie cała struktura dysku D: wraz ze wszystkimi kartotekami.

Aby wyłączyć działanie zlecenia JOIN, należy napisać:
JOIN napęd: /D

Jednakże po tej czynności system nie usuwa automatycznie przydzielonego katalogu. Aby to zrobić dla powyższego przykładu, należy napisać: rd c:\sales.

Napisanie zlecenia JOIN bez parametrów, spowoduje wyświetlenie bieżących przyporządkowań.