Preloader image
 
HIMEM
438
page-template-default,page,page-id-438,simplicity-core-1.0.3,simplicity-theme-ver-2.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll

HIMEM

HIMEM HIMEM.SYS – Zarządzanie pamięcią rozszerzoną

TYP: ZEWNĘTRZNY

POSTAĆ:
DEVICE = HIMEM.SYS [/HMAMIN=m][/NUMHANDLES=n][/INT15=xxxx][/MACHINE:xxx] [/A20CONTROL:on|off][/SHADOWRAM:on|off][/CPUCLOCK:on|off]

ZNACZENIE:
Nie jest to komenda, lecz sterownik do zarządzania pamięcią rozszerzoną. Zawsze tylko jeden program może w danym momencie korzystać z tej pamięci i sterownik HIMEM między innymi o to dba. Jego zainstalowanie w zbiorze CONFIG.SYS za pomocą komendy DEVICE jest niezbędne dla obsługi tej pamięci i powinno poprzedzać instalowanie wszelkich innych sterowników korzystających z tej pamięci, takich jak: SMARTDRV.SYS, RAMDRIVE.SYS oraz EMM386.EXE

Na komputerze XT:
Sterownik ten nie ma żadnego zastosowania, jak i EMM386.

Na komputerze AT lub wyższym:
Zlecenie w najprostszej postaci: DEVICE=HIMEM.SYS umożliwia na każdym komputerze o procesorze począwszy od 286 (AT) dołączenie tzw. obszaru HMA (High Memory Area) do użytkowania przez inne programy. Może go wykorzystać sam system operacyjny, który za pomocą dodatkowego zlecenia DOS=HIGH ładuje część ze swego rdzenia właśnie do tego obszaru, udostępniając w ten sposób więcej wolnej pamięci operacyjnej dla uruchamianych programów. Obszar HMA jest pierwszym blokiem pamięci rozszerzonej, tzn. tej powyżej 640KB. W danej chwili tylko jeden program może z niego korzystać. Ma on 64KB. Drugi program, który także chciałby z niego korzystać, będzie po prostu ładowany do pamięci konwencjonalnej.

Na komputerze 386 lub wyższym:
Oprócz wykorzystania obszaru HMA można także korzystać z całej pamięci rozszerzonej, ładując tam programy. Koniecznym do tego jest załadowanie sterownika HIMEM, a następnie sterownika EMM386 z odpowiednimi parametrami.

PARAMETRY:
/HMAMIN=m
Minimalna liczba kilobajtów pamięci, których wymagać będzie program, aby otrzymać pozwolenie na użycie pamięci w obszarze HMA. Wartością dla ‚m’ jest liczba od 0 do 63. Standardowo 0.

/NUMHANDLES=n
Maksymalna liczba bloków EMB z pamięci dodatkowej, które mogą być wykorzystane do symulowania pamięci rozszerzonej. Może to być wartość od 1 do 128. Standardowo 32.

/INT15=xxxx
Rezerwuje z pamięci dodatkowej obszar wyrażony w kilobajtach, na obsługę przerwania 15h, dla niektórych starszych programów, które mogłyby mieć problemy pracując w pamięci rozszerzonej. Wartością dla ‚xxxx’ jest liczba od 64 do 65535. Zero (0) oznacza brak przydziału. Standardowo jest 0.

/MACHINE:xxxx
Określenie by był używany sterownik A20. Sterownik ten stanowi część Twojego komputera, który zapewnia dostęp do wysokich obszarów pamięci. Wartościa dla ‚xxxx’ mogą być poniższe symbole lub ich odpowiedniki liczbowe:

SymbolNumerTyp sterownika A20
at1IBM PC/AT
ps22IBM PS/2
pt1cascade3Phoenix Cascade BIOS
hpvectra4HP Vectra (A and A+)
att6300plus5AT&T 6300 Plus
acer11006Acer 1100
Toshiba7Toshiba 1600 and 1200XE
Wyse8Wyse 12.5 MHz 286
Tulip9Tulip SX
Zenith10Zenith ZBIOS
at111IBM PC/AT
at212IBM PC/AT (z alternatywną zwłoką)
ss12CSS Labs
at313IBM PC/AT (z alternatywną zwłoką)
Philips13Philips
Fasthp14HP Vectra

Zwykle sterownik HIMEM sam wykrywa jaki typ sterownika A20 jest używany. Standardowo dla ‚xxxx’ jest 1.

/A20CONTROL:on|off
Określenie czy HIMEM.SYS ma sprawdzać A20, nawet jeśli było to robione w momencie ładowania. Normalnie parametr ten jest ustawiony na on.

/SHADOWRAM:on|off
Określenie czy HIMEM.SYS ma używać pamięć RAM jako dołączenie do ROM. Jeśli komputer ma mniej niż 2MB, to standardowo ustawiony jest ten parametr na off. Parametr ten jest dostępny tylko na niektórych komputerach.

/CPUCLOCK:on|off
Określenie czy HIMEM.SYS ma przystosować się do zmiany zegara, gdy np. przełączyłeś prędkość komputera. Jeśli prędkość została zmieniona to daj parametr on.

PRZYKŁADY:
DEVICE = C:\DOS\HIMEM.SYS
Załadowanie sterownika HIMEM.SYS używając standardowych wartości. Obszaru HMA będzie używał pierwszy program, który tego zażąda, i tylko on. Ważne jest, by podać na początku ścieżkę dostępu do tego sterownika.

DEVICE = C:\DOS\HIMEM.SYS /HMAMIN=40
Załadowanie sterownika dla programu, który zażąda przynajmniej 40KB pamięci w obszarze HMA.