Preloader image
 
GOTO
430
page-template-default,page,page-id-430,simplicity-core-1.0.3,simplicity-theme-ver-2.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll

GOTO

GOTO Skocz do miejsca w zbiorze BATCH oznacz. etykietą

TYP: WEWNĘTRZNY

POSTAĆ:
GOTO etykieta

ZNACZENIE:
Jest to jedna z komend mogących wystąpić w plikach typu BATCH. Przekazuje ona sterowanie do wiersza rozpoczynającego się od ‚etykiety’. Etykieta jest rozpoznawana przez obecność dwukropka (:) przed nazwą. Jeżeli etykieta nie jest podana, wykonywanie komend pliku typu BATCH zostanie przerwane i nastąpi wyświetlenie odpowiedniego komunikatu. Tylko osiem pierwszych znaków etykiety jest znaczących. Wiersza zawierającego etykietę nie wyświetla się na ekranie nawet po komendzie ECHO ON.

PRZYKŁADY:
:TEST
rem TO JEST TEST
GOTO TEST

Wiersz zawierający polecenie ‚GOTO TEST’ przekazuje sterowanie do wiersza zawierającego tekst ‚:TEST’. W tym przypadku będzie wyświetlony tekst: ‚rem TO JEST TEST’.
UWAGA: Jedynym sposobem zatrzymania programu jest wciśnięcie klawiszy Ctrl-Break.