Preloader image
 
FORMAT
427
page-template-default,page,page-id-427,simplicity-core-1.0.3,simplicity-theme-ver-2.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll

FORMAT

FORMAT Formatuje dysk lub dyskietkę (przygotowanie do zapisu plików)

TYP: ZEWNĘTRZNY

POSTAĆ:

FORMAT dysk: [/Q] [/V[:Lab]] [/S] [/B] – szybkie formatowanie
FORMAT dysk: [/F:Size] [/U] [/V[:Lab]] [/S] [/B] – określając rozmiar
FORMAT dysk: [/1] [/4] [/U] [/V[:Lab]] [/S] [/B] – jednostronne i 360KB
FORMAT dysk: [/8] [/U] [/S] [/B] – dla 8 sektorów
FORMAT dysk: [/S:xx] [/T:yy] [/U] [/V[:Lab]] [/S] [/B] – określając ilość ścieżek i sektorów

ZNACZENIE: Przygotowuje nowy dysk znajdujący się w wyspecyfikowanej stacji do użycia pod systemem DOS. Ten proces inicjowania dysku ustala specjalne reguły, umożliwiające zapisywanie i odczytywanie plików oraz sprawdzanie na dysku obszarów z defektem. Używany dysk może być powtórnie formatowany, ale każda taka czynność niszczy dane zapisane na dysku. Wszystkie nowe dyski muszą być formatowane przed ich użyciem pod DOS-em. W wersji DOS-a można podać nazwy dysku i ścieżki zawierających program FORMAT. Zlecenie FORMAT tworzy na dysku katalog pierwotny, tzw. korzeń i tablice alokacji plików, tzw. FAT. Każdy nowy dysk musi być sformatowany przed jego pierwszym użyciem w systemie DOS. Wyjątek stanowią tylko niektóre dyskietki, formatowane już fabrycznie, jak np. firmy VERBATIM. UWAGA: W celu odzyskania danych na dysku, który został omyłkowo sformatowany, użyj komendy UNFORMAT . UWAGA: Zobacz także opis programu 800, który umożliwia wykonanie wszelkich nietypowych formatów, w tym dużych, np. dyskietkę 360 KB jako 800 KB. Znajdziesz tam także cenne informacje wyjaśniające budowę formatu dyskietki.

PARAMETRY:
/1 Formatowanie jednej strony

/4 Formatuje w napędzie typu 1.2 MB tak jak by to był na- pęd 360 KB. Zatem z dyskietki 1.2 MB otrzymamy dyskietkę 360 KB

/8 Formatowany dysk będzie mieć po 8 sektorów na ścieżce; jeżeli opcja /8 nie zostanie użyta, to dysk będzie mieć po 9 sektorów na ścieżce; parametru tego nie można stosować do dysku stałego.

/B Na dysku zostanie zarezerwowane miejsce dla plików systemowych DOS-u; pliki te mogą być dodane później za pomocą komendy SYS . Parametrów /S i /V nie wolno używać jednocześnie z opcją /B. Obecnie jednak za pomocą komendy SYS można przenieść dowolny system z dowolnego miejsca na dowolny dysk, bez potrzeby jego przygotowywania tym przełącznikem. Różnica pomiędzy tak przy- gotowaną dyskietką, a przygotowaniem je za pomocą SYS jest tylko jedna, a mianowicie FORMAT zapewnia umiejscowienie zbiorów systemowych w całości na samym początku, a SYS zapewnia ładowalność systemu nie bawiąc się w eleganckie ułożenie tych zbiorów na samym początku, zwłaszcza gdy były na niej jakieś inne zbiory. Komenda SYS gwarantuje, że tylko najbardziej istotna część zbioru IO.SYS znajdzie się na samym początku, bez względu na to co się tam poprzednio znajdowało.

/Q Powoduje ponowne szybkie sformatowanie dyskietki bez wyszukiwania błędnych sektorów. Ten przełącznik może być użyty tylko dla dyskietki uprzednio sformatowanej, która ma być szybko wyczyszczona z niepotrzebnych zbiorów, katalogów itp. Następuje tylko wykasowanie FAT katalogu głównego i etykiety.

/S Pliki systemowe będą skopiowane na nowo formatowany dysk, tzn. formatowany dysk będzie dyskiem systemowym, czyli będzie zawierać w początkowym obszarze zbiory: IO.SYS, MSDOS.SYS i COMMAND.COM. Zobacz przełącznik /B. Dyskietkę można uczynić systemową w dowolnym momencie później za pomocą komendy SYS .

/U Formatowanie nieodwracalne zapewniające, że żadnym narzędziem nie można już się dowiedzieć co było uprzednio na takim dysku. Jest to zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem. Bez tego przełącznika można odzyskać strukturę zbiorów za pomocą komendy UNFORMAT.

/V[:Lab] Po zakończeniu formatowania program poprosi o podanie etykiety dysku (1-11 znaków) lub zapisze ją od razu jeśli była podana pod ‚Lab’. Etykieta dysku staje się jego identyfikatorem.

/F:Size Określa rodzaj formatu według rozmiaru jaki chcemy uzyskać. Parametr ‚Size’ stanowi liczbę w kilobajtach mówiącą o oczekiwanej pojemności dyskietki, tzn. 160, 180, 320, 360, 720, 1200, 1440, 2880. Polecane jest, o ile to możliwe, używanie tego klucza zamiast parametrów /T i /N, gdyż stanowi on jednoznaczne i proste ustalenie typu formatu.

/S:yy Określa liczbę (yy) sektorów przypadającą na ścieżkę. Przełącznik ten powoduje sformatowanie dyskietki 3,5 calowej wg podanej liczby sektorów. Dla dyskietki o pojemności 720 KB wartość ta wynosi 9 ( /s:9 ).

/T:xx Określa liczbę ścieżek (xx) na dysku. Przełącznik ten powoduje sformatowanie dyskietki 3,5 calowej wg podanej liczby ścieżek. Dla dyskietek o pojemności 720 KB lub 1.44 MB wartość tego przełącznika wynosi 80 ( /t:80 )

UWAGA1: Jeśli nie będzie podany jawnie rozmiar formatu za pomocą przełącznika /F:Size, lub /T:yy i /S:xx, lub /4, to domyślnie przyjmowany jest taki do jakiego jest przewidziany napęd w jakim ma się odbywać formatowanie. Przykładowo dyskietkę włożoną do napędu 1.2MB system będzie usiłował sformatować właśnie na 1.2MB bez względu na jej rodzaj, chyba że jawnie podano oczekiwaną pojemność.

UWAGA2: Jeśli zostaną użyte co najwyżej przełączniki /B, /S i /V, to jest przeprowadzane formatowanie bezpieczne, umożliwiające anulowanie jego skutków i odtworzenie pierwotnej struktury zbiorów za pomocą polecenia UNFORMAT.

KODY ZAKOŃCZENIA:

KodFunkcja
0Zakończenie pomyślne
3Przerwanie użytkownika CTRL-C lub Ctrl-Break
4Błąd fatalny – dowolny błąd różny od 0, 3 lub 5
5Odpowiedź N na pytanie „Proceed with format (Y/N)?”

PRZYKŁADY:
FORMAT B: /S /V
Dyskietka w stacji B będzie formatowana jednostronnie lub dwustronnie, zależnie od typu mechanizmu dyskowego. Na dyskietce zostaną umieszczone pliki systemowe DOS-a. Po sformatowaniu dyskietki program poprosi o podanie dla niej etykiety. Rozmiar dyskietki będzie taki jaki jest typ napędu, np. 1.44 MB. Jeśli dyskietka nie odpowiada temu napędowi, to formatowanie może być nieudane.

FORMAT B: /S /V /F:720
Dokładnie tak jak powyżej ale z wyraźnym zaznaczeniem, że dyskietka ma być sformatowana na 720 KB zamiast np. na 1.44 MB.

FORMAT A: /B /1
Dyskietka w stacji A będzie formatowana jednostronnie. Na dyskietce zostanie zarezerwowane miejsce dla plików systemowych; pliki te mogą być kopiowane później za pomocą komendy SYS.

FORMAT C: /S
Formatowanie dysku twardego C: ze skopiowaniem na niego systemu operacyjnego. Użytkownik będzie proszony o potwierdzenie tego zamiaru oraz o podanie, w celu potwierdzenia, także dotychczasowej etykiety dysku. UWAGA: Jeśli jest to dysk pierwszy raz instalowany w komputerze, to trzeba najpierw wykonać komendę FDISK .