Preloader image
 
FOR
422
page-template-default,page,page-id-422,simplicity-core-1.0.3,simplicity-theme-ver-2.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll

FOR

FOR Wykonaj komendę dla kolejnych zbiorów

TYP: WEWNĘTRZNY

POSTAĆ:
FOR %%zmienna IN (zbiór) DO komenda – wewnątrz Batch File
FOR %zmienna IN (zbiór) DO komenda – poza Batch File

ZNACZENIE: Instrukcja grupowego przetwarzania, umożliwiająca interakcyjne wykonywanie komend. Parametr %%zmienna przyjmuje kolejno wszystkie wartości z podanego zbioru, realizując za każdym razem wymienioną komendę. Wykonywanie komendy FOR kończy się w chwili, gdy zostanie użyty ostatni element zbioru. Wartością parametru komenda może być: nazwa programu, komenda DOS lub inna komenda programów Batch (oprócz FOR). Komend FOR nie można zagnieżdżać. Jako nazwa pliku nie może wystąpić nazwa ścieżki. Zbiór może zawierać: programy, nazwy zmiennych lub liczby. Dozwolone są znaki globalne *? .

UWAGA:
Wewnątrz makra Batch File należy stosować %%zmienna, a poza nim %zmienna .
Symbol zmienna oznacza zmienną jednoliterową.

PRZYKŁADY:
FOR %%x IN (ABC.DAT DEF.DAT) DO TYPE %%x
Zmienna %%x przyjmuje kolejno wartości nazw plików znajdujących się w nawiasach. Komenda jest wykonywana dla każdej z wartości, które przyjmuje zmienna %%x. W tym przypadku zostanie wyświetlona zawartość każdego z plików na standardowym urządzeniu wyjściowym.

FOR %x IN (*.TXT *.DOC *.ME) DO copy dokument.txt + %x dokument.txt
W tym przypadku zlecenie takie można wydać bezpośrednio po zgłoszeniu się Systemu Operacyjnego, czyli bez pisanie dla niego makra typu Batch File. Użyto tutaj bowiem zamiast %%x zmienną %x. Zlecenie to tworzy zbiór „DOKUMENT.TXT” poprzez połączenie wszystkich zbiorów typu *.TXT, *.DOC, *.ME w jeden.
Dla czytelności komendę napisano małymi literami w odróżnieniu od zlecenia FOR, tzn. komendą tutaj jest:
copy dokument.txt + %x dokument.txt