Preloader image
 
FIND
420
page-template-default,page,page-id-420,simplicity-core-1.0.3,simplicity-theme-ver-2.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll

FIND

FIND Znajduje łańcuch w zbiorze

TYP: ZEWNĘTRZNY

POSTAĆ:
FIND [/V][/C][/N][/I] „tekst” [[dysk:][ścieżka]nazwa_zbioru…]

ZNACZENIE:
Przeszukuje podany zbiór (zbiory) celu znalezienia zadanego tekstu i wyświetla wszystkie wiersze zawierające ten tekst. Tekst do odszukania musi być zawarty w cudzysłowie. Znaki globalne w tekście są niedopuszczalne. Cudzysłów ” powoduje że DOS szuka apostrofu ‚. Komenda FIND może być użyta do lokalizacji tekstu zawartego w kilku zbiorach. Przy określaniu zbiorów nie jest dozwolone używanie znaków specjalnych * i ?.

PARAMETRY:
/V Wyświetla wszystkie wiersze wewnątrz podanego pliku NIE zawierające podanego tekstu.
/C Wyświetla liczbę wystąpień podanego tekstu bez wyświetlania wierszy zawierających ten tekst.
/N Wyświetla wiersz zawierający podany tekst wraz z jego względnym numerem w zbiorze.
/I Litery małe i duże nie będą rozróżniane.

PRZYKŁADY:
FIND „abc” ABC.DAT MANUAL.DOC
Wyświetla z plików ABC.DAT i MANUAL.DOC, znajdujących się na bieżącym dysku, wszystkie wiersze zawierające tekst „abc”.

FIND /V „don’t” B:ABC.DAT
Wyświetla z pliku ABC.DAT z dysku B wszystkie wiersze nie zawierające tekstu „don’t”.

FIND /I „JEFF” NAMES.DAT > PRN
Wszystkie wiersze z pliku NAMES.DAT z bieżącego dysku zawierające tekst „JEFF” są przesyłane na drukarkę. Litery małe i duże nie będą rozróżniane.

FIND /C „I” NAMES1 NAMES2 NAMES3
Wyświetla liczbę powtórzeń litery ‚I’ w każdym z plików NAMES1, NAMES2, NAMES3 na bieżącym dysku.

Użycie FIND jako filtru:
DIR | FIND „<DIR>” | SORT
Wyświetl wszystkie kartoteki posortowane według nazwy (nie będzie wyświetlać nazw zbiorów). Zobacz FILTERS