Preloader image
 
FILES
418
page-template-default,page,page-id-418,simplicity-core-1.0.3,simplicity-theme-ver-2.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll

FILES

FILES Max. ilość jednocześnie otwartych zbiorów

TYP: WEWNĘTRZNY

POSTAĆ:
FILES = x

ZNACZENIE:
Ustala maksymalną liczbę plików, które mogą być jednocześnie otwarte. Standardową wartością jest 8. Podana w komendzie liczba staje się maksymalną, dozwoloną liczbą plików dostępnych dla całego systemu. Liczbę tę można zmienić za pomocą komendy FILES (np. tak jak w podanym niżej przykładzie), umieszczonej w specjalnym pliku systemowym CONFIG.SYS znajdującym się na dysku, z którego jest uruchamiany DOS. Każdy dodatkowo zadeklarowany plik w komendzie FILES powyżej ich standardowej liczby (8) zwiększa rozmiar DOS-u w pamięci o 39 bajtów. Wartość x musi mieścić się w przedziale od 8 do 255. Maksymalną liczbą plików, które program może otworzyć w tym samym czasie wynosi 65534. Zlecenie FILES zapewnia poprzez DOS jednoczesny dostęp do x zbiorów.
Dla dobrej pracy systemu WINDOWS zaleca się stosowanie:
FILES=30

UWAGA: Do obsługi tych zadań służy funkcja systemu DOS 67h.

PRZYKŁADY:
FILES=16
Zmienia maksymalną liczbę jednocześnie otwartych plików dyskowych na 16.

FILES=30
Minimalna ilość możliwych do jednoczesnego otwarcia zbiorów jaka polecana jest przez wiele systemów wielozadaniowych, takich jak WINDOWS, DesqView itp.