Preloader image
 
FILENAME
416
page-template-default,page,page-id-416,simplicity-core-1.0.3,simplicity-theme-ver-2.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll

FILENAME

FILENAME Nazwa zbioru, typy, format i dopuszczalne znaki

Nazwa-pliku (filename) składa się z 1-8 znaków oraz ewentualnie kropki (.) i rozszerzenia 1-3 literowego. Nazwa pliku może być poprzedzona literą oznaczającą stację dyskową oraz dwukropkiem. W nazwach plików mogą wystąpić następujące, akceptowane przez DOS, znaki: A-Z, 0-9, $, &, #, @, !, %, `, ‚, (, ), -, {, }, _. (Małe litery a-z są zamieniane na duże.) Wszystkie inne znaki są niedopuszczalne. Nazwami plików nie mogą być nazwy komend DOS-u. Jako nazwy plików nie mogą również wystąpić następujące nazwy urządzeń:

Nazwa zarezerwowanaUrządzenie
CONKlawiatura monitora/ekran
AUX lub COM1Pierwszy port Asynchronicznego Układu Transmisji
COM2Drugi port Asynchronicznego Układu Transmisji
LPT1 lub PRNPierwsza drukarka równoległa
LPT2Druga drukarka równoległa
LPT3Trzecia drukarka równoległa
NULUrządzenie ‚puste’ używane do testowania

Trzyliterowe rozszerzenie zwykle stosuje się do identyfikacji typu pliku. Poniżej przedstawiono najczęściej używane rozszerzenia oraz ich znaczenie.

RozszerzenieZnaczenie
.$$$Plik roboczy, tworzony przez program EDLIN
.ASMŹródłowy kod asemblerowy
.BAKPlik wynikowy tworzony przez program EDLIN i inne programy
.BASPlik z programem basicowym
.BATPlik z programem BATCH
.COMPlik komend
.DATPlik danych
.DOCPlik z tekstem dokumentacji
.EXEPlik z kodem do uruchomienia, tworzony przez program LINK
.LIBPlik zawierający bibliotekę
.LSTPlik tworzony przez asembler
.MANPlik zawierający tekst podręcznika
.MAPPlik z listą, utworzony przez program LINK
.MEPlik objaśniający pakiet programów ( CZYTAJ.MNIE )
.OBJPlik tworzony przez asembler
.TXTPlik tekstowy
.ARCPlik po spakowaniu programem PKARC lub PKPAK lub ARC
.ARJPlik po spakowaniu programem ARJ
.LZHPlik po spakowaniu programem LHARC
.PAKPlik po spakowaniu programem PAK
.ZIPPlik po spakowaniu programem PKZIP