Preloader image
 
FDISK
409
page-template-default,page,page-id-409,simplicity-core-1.0.3,simplicity-theme-ver-2.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll

FDISK

FDISK Inicjuje, zakłada partycje i dzieli dysk

TYP: ZEWNĘTRZNY

POSTAĆ:
FDISK

ZNACZENIE:
FDISK (Fixed Disk Setup Program) jest programem specjalnym używanym do inicjowania i podziału dysku twardego. Program ten znajduje się na wyspecyfikowanym dysku. Jeżeli specyfikacji dysku nie podano, to program będzie poszukiwany na dysku bieżącym. W skład konfiguracji może wchodzić więcej niż jeden dysk twardy, ale system operacyjny DOS może być uruchomiony tylko z pierwszego. Na dysku twardym można zapisać od jednego do czterech różnych systemów operacyjnych. Każdy system operacyjny musi być umieszczony w osobnym obszarze dysku, w tzw. przedziale. Każdy system operacyjny umieszczony na dysku twardym musi zawierać program do tworzenia i kasowania przedziału na dysku dla danego systemu. Programu FDISK można używać do inicjowania i tworzenia przedziałów na dyskach twardych tylko pod systemem PC-DOS. Po uruchomieniu programu otrzymuje się listę jego możliwości, a odpowiednie komentarze pomagają przejść przez kolejne etapy realizacji programu. UWAGA: W przypadku uszkodzenia partycji dysku lub jej omyłkowego skasowania, użyj komendy UNFORMAT . Dobrze też, jeśli na wszelki wypadek po utworzeniu partycji, zapiszesz te informacje na dyskietce za pomocą zlecenia MIRROR.

  Program FDISK ma następujące opcje działania:

 1. Tworzenie przedziału DOS-u
  Tworzy przedział DOS-u o żądanym rozmiarze. Dla DOS-u może być utworzony tylko jeden przedział. Jeśli jest używany jeden system operacyjny, to powinien mu być przydzielony cały dysk.
 2. Zmiana przedziału aktywnego
  Pozwala użytkownikowi zmienić przedział, tzn. używać systemu operacyjnego umieszczonego w innym przedziale. Opcja ta określa, który przedział wraz z systemem będzie aktywny, gdy komputer ponownie zostanie włączony, a system zostanie uruchomiony z dysku twardego.
 3. Kasowanie przedziału DOS-u
  Kasuje bieżący przedział DOS-u. Wszystkie dane umieszczone w tym przedziale zostaną skasowane. Opcja ta jest stosowana do zmiany wielkości prze- działu lub do odtworzenia go z dyskietki.
 4. Wyświetlanie danych o przedziałach
  Wyświetla dane o dysku twardym takie jak aktywność typ systemu operacyjnego, początkowe i końcowe cylindry oraz rozmiar dla każdego z istniejących przedziałów.
 5. Wybieranie kolejnej stacji dysku twardego
  Przechodzi do kolejnego dysku twardego, w celu dokonania podziału na przedziały. UWAGA: Brak tej opcji, gdy nie ma zainstalowanego drugiego dysku fizycznego w systemie, a są tylko dyski logiczne, czyli przedziały (partycje).

PRZYKŁADY:
A:FDISK
Uruchamia program FDISK z dysku A. FDISK prosi o potrzebne mu informacje.

FDISK
Uruchamia program FDISK z bieżącego dysku. FDISK prosi o potrzebne mu informacje.