Preloader image
 
EXPAND
394
page-template-default,page,page-id-394,simplicity-core-1.0.3,simplicity-theme-ver-2.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll

EXPAND

EXPAND Rozpakowuje skompresowane zbiory z dyskietki instalacyjnej

TYP: ZEWNĘTRZNY

POSTAĆ:
EXPAND [dysk:]zbiór1 [[dysk:]zbiór2 […]] przeznaczenie

ZNACZENIE:
Rozpakowuje skompresowane zbiory z dyskietki instalacyjnej dysk: lub z innego miejsca, gdzie mogą być przechowywane oryginalne zbiory dystrybucyjne. Można w ten sposób odzyskać jeden lub kilka, uszkodzonych lub zgubionych zbiorów. Nie można użyć zwykłej komendy COPY, gdyż zbiory te są właśnie przechowywane na dyskietkach dystrybucyjnych w postaci spakowanej i ze zmienionymi nazwami. Ostatnia litera w nazwie rozszerzenia zbioru, jest zamieniona na znak podkreślenia  _  . Na przykład zbiór COMMAND.COM jest przechowywany na pierwszej dyskietce w postaci spakowanego zbioru o nazwie: COMMAND.CO_ . Na jednej z pierwszych dyskietek znajduje się zbiór o nazwie PACKING.LST, w którym podane są zawartości wszystkich dyskietek dystrybucyjnych i właściwych nazw przechowywanych tam zbiorów.
Komenda ta nie jest wygodna w użyciu i jeśli wiele zbiorów (komend DOS) uległo uszkodzeniu, to znacznie pewniej i prościej użyć jest powtórnej instalacji DOS, czyli uruchomienie z pierwszej dyskietki programu SETUP .

PRZYKŁADY:
EXPAND A:\COMMAND.CO_ C:\COMMAND.COM
Odzyskanie komendy systemowej COMMAND.COM z dyskietki dystrybucyjnej A: na dysk C: do katalogu głównego.

EXPAND A:\DOSSHELL.CO_ C:\DOS\DOSSHELL.COM
EXPAND A:\DOSSHELL.EX_ C:\DOS\DOSSHELL.EXE
EXPAND A:\DOSSHELL.HL_ C:\DOS\DOSSHELL.HLP
EXPAND A:\DOSSHELL.VI_ C:\DOS\DOSSHELL.VID
EXPAND A:\DOSSHELL.IN_ C:\DOS\DOSSHELL.INI
EXPAND A:\DOSSHELL.GR_ C:\DOS\DOSSHELL.GRB
Odzyskanie wszystkich zbiorów dotyczących programu ‚DOSSHEL’z dyskietki dystrybucyjnej A: na dysk C: do katalogu \DOS. Niestety nie można tu użyć znaków globalnych * i ?, i trzeba każdy zbiór odtwarzać oddzielnie.