Preloader image
 
EXE2BIN
390
page-template-default,page,page-id-390,simplicity-core-1.0.3,simplicity-theme-ver-2.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll

EXE2BIN

EXE2BIN Przerabia plik wykonywalny typu .EXE na binarny typu .COM

TYP: ZEWNĘTRZNY

POSTAĆ:
EXE2BIN [dysk:][ścieżka]nazwa-pliku1[.roz] [dysk:][ścieżka][nazwa-pliku2[.roz]]

ZNACZENIE: Przekształca plik o rozszerzeniu ‚.EXE’ na plik binarny o postaci odpowiedniej dla plików z rozszerzeniem ‚.COM’. Pierwsza ‚nazwa-pliku’ odnosi się do pliku wejściowego. Jeżeli rozszerzenie nie jest podane, to EXE2BIN przyjmuje je jako ‚.EXE’. Druga ‚nazwa-pliku’ odnosi się do pliku wyjściowego. Jeżeli druga nazwa pliku nie jest podana, to program przyjmuje nazwę pliku wejściowego. Jeżeli nie zostało podane rozszerzenie pliku wyjściowego, to EXE2BIN przyjmuje je jako ‚.BIN’. Jeżeli pominięte są nazwa dysku lub ścieżki, to komenda jest wykonywana dla bieżącego dysku lub ścieżki. Rozmiar pliku wejściowego nie może przekroczyć 64 K. bajtów. Jeżeli w pliku wejściowym nie podano CS:IP (Code Segment, Instruction Pointer), tzn. segmentu kodu i wskaźnika instrukcji wewnątrz programu, to plik wyjściowy będzie jedynie zwykłym plikiem binarnym i może być umieszczony w pamięci pod ściśle określonym adresem podanym przez użytkownika wewnątrz programu. Jeżeli w pliku źródłowym CS:IP znajduje się pod adresem 100H (100 heksadecymalnie), to plik wyjściowy będzie plikiem o rozszerzeniu ‚.COM’. Plikom o rozszerzeniu ‚.BIN’ należy przed ich użyciem zmienić rozszerzenie na ‚.COM’ za pomocą komendy RENAME.

PRZYKŁADY:
EXE2BIN A:\ABC.ASM B:\
Przeprowadza konwersję pliku wejściowego ABC.ASM z dysku A na plik wyjściowy ABC.BIN i zapisuje na dysku B.