Preloader image
 
EMM386
379
page-template-default,page,page-id-379,simplicity-core-1.0.3,simplicity-theme-ver-2.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll

EMM386

EMM386 Emulowanie pamięci dodatkowej w pamięci rozszerzonej

TYP: ZEWNĘTRZNY

POSTAĆ: (Uproszczona)
DEVICE = [dysk:][katalog]EMM386.EXE [Mem][w=on|off] lub
EMM386 [ON|OFF|AUTO] [w=[on|off]]

ZNACZENIE:
Emulowanie pamięci dodatkowej w pamięci rozszerzonej, dostęp do pamięci zarezerwowanej. Sterownik ten może być tylko instalowany na komputerach z procesorem 386, 486 i wyższych. Musi być poprzedzone zainstalowaniem sterownika HIMEM.SYS, ale nie jest to potrzebne, gdy użytkownik korzysta ze środowiska WINDOWS 3.0

Pierwsza postać odnosi się do instalowania jako sterownika, które to polecenie powinno znaleźć się w zbiorze CONFIG.SYS

Druga postać odnosi się do wywoływania go jako programu modyfikującego ustawienia ustalone w CONFIG.SYS. Program musi bowiem być najpierw zainstalowany w CONFIG.SYS, aby mogły być potem zmieniane jego opcje, czyli musi rezydować w pamięci.
Nie używaj sterownika EMM386, jeśli używasz już innego, np. QEMM386.

PARAMETRY:
Mem  Rozmiar pamięci przydzielonej temu sterownikowi, określonej w kilobajtach (domyślnie 256 KB).
w=on Określenie, że ma być włączona obsługa koprocesora arytmetycznego firmy Weitek.

ON Aktywowanie emulowania pamięci dodatkowej
OFF  Wyłączenie emulacji pamięci dodatkowej
AUTO Automatyczne aktywowanie emulacji, gdy program tego zażąda

PRZYKŁADY:
DEVICE = C:\DOS\EMM386.EXE 512
DEVICE = C:\UTIL\SPECIAL.SYS
Umożliwienie załadowania sterownika ‚SPECIAL.SYS’ do pamięci zarezerwowanej, dzięki wcześniejszemu załadowaniu sterownika ‚EMM386.SYS’ do obsługi tej pamięci, z zażądaniem emulowania 512 KB z dostępnej pamięci rozszerzonej. Zauważ, że koniecznym było jeszcze wcześniej, załadować sterownik ‚HIMEM.SYS’ zarządzający pamięcią rozszerzoną.

EMM368 OFF
W dowolnym momencie pracy systemu operacyjnego, wyłączenie emulacji pamięci dodatkowej i jej zwolnienie.