Preloader image
 
ECHO
373
page-template-default,page,page-id-373,simplicity-core-1.0.3,simplicity-theme-ver-2.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll

ECHO

ECHO Powtarzanie wprowadzanych znaków

TYP: WEWNĘTRZNY

POSTAĆ:
ECHO [ON|OFF|komunikat] ECHO. – wyświetl pustą linię

ZNACZENIE: Komenda ta może wystąpić w pliku BATCH, sterując wyświetla- niem na ekranie komend zawartych w tym pliku. Komenda ECHO OFF powoduje wstrzymanie wyświetlania komend. Po urucho- mieniu DOS-u ekran jest w stanie ON. Używając komendy ECHO można wyświetlić na ekranie informacje nawet wtedy, gdy wcześniej była podana komenda ECHO OFF. Komenda ECHO bez parametrów umożliwia uzyskanie informacji o bieżącym stanie ekranu, tzn. ON lub OFF.

PRZYKŁADY:
ECHO OFF
Wyłącza echo ekranu; wykonywane komendy nie będą wyświetlane na standardowym urządzeniu wyjściowym.

ECHO ON
Włącza echo ekranu; komendy DOS-u będą wyświetlane, podczas ich wykonywania, na urządzeniu wyjściowym.

ECHO
To jest komunikat dla użytkownika Wyświetla na ekranie napis: ‚To jest komunikat dla użytkownika’.

ECHO. [komunikat] Wyświetla na ekranie pustą linię lub komunikat, jeśli wystąpił jakiś tekst po kropce. Kropka musi być zaraz po słowie ECHO i tylko wtedy nie jest ona wyświetlana