Preloader image
 
DRIVPARM
370
page-template-default,page,page-id-370,simplicity-core-1.0.3,simplicity-theme-ver-2.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll

DRIVPARM

DRIVPARM Definiuje parametry urządzeń blokowych

TYP: WEWNĘTRZNY

POSTAĆ:
DRIVPARM = /D:numer [/C][/F:typ][/H:głowica][/I][/N] [/T:ścieżka][/S:sektor]

ZNACZENIE: Zlecenie umożliwia definiowanie parametrów dla urządzeń blokowych (przesyłających informację blokami) w momencie startu systemu DOS, zmieniając parametry ustawione poprzez programy obsługi urządzeń. Domyślnie nie występuje a każde ustawienie zleceniem DRIVPARM parametrów urządzeń, usuwa poprzednio zdefiniowane wartości tych parametrów.
UWAGA: Zmiana parametrów nie powoduje utworzenia nowej stacji logicznej. Użyj DRIVER …

PrametrFunkcja
/D:numerOkreśla fizyczny numer urządzenia z przedziału 0 do 255; napędy są oznaczone odpowiednio 0=A, 1=B, 2=C, itd.
/COkreśla, że napęd reaguje na zamykanie drzwiczek
/F:typOkreśla typ urządzenia, domyślnie jest to wartość 2. Dostępne są następujące typy:
0 – 160/180 KB lub 320/360 KB
1 – 1.2 MB
2 – 720 KB (dyski 3.5 cala)
5 – dysk twardy
6 – pamięć kasetowa (taśma magnetyczna)
7 – 1.44 MB (dyski 3.5 cala)
/H:głowiceOkreśla maksymalną ilość głowic z przedziału 1 do 99.
Domyślnie przyjmowane jest 2
/IInformuje, że BIOS nie jest przygotowany do obsługi
dysków 3.5 cala
/NOkreśla urządzenie, wbudowane na stałe w komputer
/T:ścieżkiOkreśla ilość ścieżek na jednej stronie; jest to liczba
z przedziału 1 do 999
/S:sektoryIlość sektorów na ścieżce; liczba z przedziału 1 do 99
Standardowo przyjęto wartość 9

UWAGA:
Aktualne wartości zależą od parametrów specyfikowanych w przełączniku /F:. Jeśli parametr /F: nie jest określony, to przyjmowana jest wartość 720 KB (dysk 3.5 cala). Zmiana parametrów nie powoduje utworzenia nowej stacji logicznej. Aby to osiągnąć użyj komendy konfigurującej:

DEVICE = DRIVER.SYS

PRZYKŁADY:
Załóżmy, że komputer jest wyposażony w pamięć taśmową jako urządzenie o nazwie D. W momencie startu urządzenie to ma następujące parametry: 20 ścieżek po 40 sektorów każda. Aby dokonać rekonfiguracji pozwalającej na zapis 10 ścieżek po 99 sektorów, należy dołączyć do pliku CONFIG.SYS następujące zlecenie:

DRIVPARM = /D:3/F:6/H:1/S:99/T:10

Powyższe zlecenie określa parametry pamięci taśmowej o nazwie D (w tym przypadku logiczny i fizyczny numer napędu jest taki sam). Pamięć taśmowa ma jedną głowicę, a formatem taśmy jest 10 ścieżek po 99 sektorów (taką konfigurację ścieżek i sektorów przyjęto w programie obsługi pamięci taśmowej). Tak zapisaną taśmę można odczytać na innym komputerze, który odczytuje różne formaty.