Preloader image
 
DISKCOPY
277
page-template-default,page,page-id-277,simplicity-core-1.0.3,simplicity-theme-ver-2.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll

DISKCOPY

DISKCOPY Kopiuje jeden dysk na drugi (dyskietki)

TYP: ZEWNĘTRZNY

POSTAĆ:
DISKCOPY [dysk1:] [dysk2:][/1][/V]

ZNACZENIE:
Kopiuje całą zawartość dysku źródłowego (pierwszy ‚dysk’) na dysk docelowy (drugi ‚dysk’). Komenda ta działa jedynie dla dyskietek. Jeżeli docelowa dyskietka nie jest sformatowana, DISKCOPY przed kopiowaniem formatuje ją. Jeżeli nazwy stacji dyskowych nie są podane, kopiowanie odbywa się z wykorzystaniem jednej stacji, przy czym komenda DISKCOPY steruje pracą użytkownika. Jeżeli w procesie kopiowania wystąpi błąd, to zostanie wyświetlona informacja o stacji, śladzie i stronie wystąpienia błędu, a operacja kopiowania będzie kontynuowana. Kopia nie zawsze jest możliwa do użycia. Mogą bowiem zostać wykasowane dane znajdujące się na dysku docelowym. Tylko na dyskietkach !!!

PARAMETRY:
/1 Kopiuje tylko pierwszą (0) stronę, nawet wtedy, gdy stacja i dyskietki są dwustronne.
/V Kopiuje z weryfikacją zapisu na drugiej dyskietce. Jeżeli pierwsza dyskietka miała numer seryjny, to druga otrzymuje inny numer.

PRZYKŁADY:
DISKCOPY A: B:
Kopiuje całą zawartość dysku A na dysk B.

DISKCOPY lub DISKCOPY A:
Cała zawartość dysku A zostanie skopiowana na inny dysk włożony do stacji A. Na ekranie są wyświetlane dyrektywy zmiany dyskietek. Ta wersja komendy jest użyteczna, gdy dysponujemy tylko jedną stacją dysków.

DISKCOPY A: B:/1 /v
Zawartość pierwszej strony (strony 0) dysku A będzie skopiowana na dysk B. Kopiowanie odbędzie się z wery- fikacją zapisu (dla pewności).

UWAGA: Jeżeli formaty dyskietek mają się różnić to należy zamiast DISKCOPY najpierw samemu sformatować dyskietkę a potem użyć komendy XCOPY by skopiować jej zawartość.

KODY ZAKOŃCZENIA:

KodFunkcja
1Błąd odczytu lub zapisu na dysku
2Przerwanie użytkownika CTRL-C
3Błąd fatalny – niemożność odczytu dysku źródłowego lub sformatowania dysku docelowego
4Błąd inicjalizacji – brak pamięci, niewłaściwe napędy lub błąd składniowy