Preloader image
 
DEVICE
218
page-template-default,page,page-id-218,simplicity-core-1.0.3,simplicity-theme-ver-2.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll

DEVICE

DEVICE Program obsługi urządzeń zewnętrznych (myszka, drukarka,…)

TYP: WEWNĘTRZNY

POSTAĆ:
DEVICE = [dysk:][ścieżka]nazwa-pliku [argument]

ZNACZENIE:
Pozwala programiście zainstalować żądany program obsługi urządzeń zewnętrznych z podanego pliku na wyspecyfikowanym dysku i ścieżce. Standardowe programy obsługi są wczytywane podczas uruchamiania DOS-u. Komenda DEVICE jest wówczas niepotrzebna. Jeśli mają być wczytane dodatkowe programy obsługi urządzeń zewnętrznych, komenda ‚DEVICE=’ musi być włączona do pliku CONFIG.SYS, przeglądanego przez DOS podczas uruchamiania.

DEVICE=nazwa-pliku
„argument” – zawiera przełączniki akceptowane przez „nazwę-pliku”

W systemie DOS dostępne są następujące programy obsługi urządzeń:
ANSI SYS – rozszerzone funkcje konsoli
DISPLAY SYS – przygotowanie stron kodowych
DRIVER SYS – odwzorowanie stacji dyskowych
EGA SYS – konieczne na EGA, VGA do „zrzucania” zadań
EMM386 EXE – emulowanie pamięci dodatkowej w pamięci rozszerzonej, dostęp do pamięci zarezerwowanej
HIMEM SYS – zarządzanie pamięcią rozszerzoną
PRINTER SYS – przełączanie stron kodowych drukarki
RAMDRIVE SYS – emulowanie dysku w pamięci operacyjnej
SMARTDRV SYS – skrytka dyskowa w pamięci rozszerzonej lub dodatniej

Jeśli są instalowane nowe urządzenia, takie jak MYSZKA lub SKANER, to należy opracować programy obsługi tych urządzeń. Zazwyczaj wraz z zakupem danego urządzenia jest dostarczany odpowiedni program do jego obsługi, a dla MYSZY jest nazywany: MOUSE.SYS.

PRZYKŁADY:
DEVICE=DRIVER.SYS
Dla tak podanej komendy, program obsługi drukarki o nazwie

DRIVER.PRN
musi znajdować się na dysku. Komenda ta musi pojawić się w pliku o nazwie CONFIG.SYS, przechowywanym na tym samym dysku co plik DRIVER.PRN. Program DRIVER.PRN będzie wykonany wtedy, gdy DOS znajdzie jego nazwę w pliku CONFIG.SYS.

DEVICE=MOUSE.SYS
Po uruchomieniu DOS-u, zostanie zainstalowany program MOUSE.SYS. Komenda ta musi znajdować się w pliku CONFIG.SYS.

DEVICE=ANSI.SYS
DOS będzie wykonywał sekwencje ANSI sterujące klawiaturą i ekranem. Patrz: ESCAPE i ASCII-FULL