Preloader image
 
DEL
214
page-template-default,page,page-id-214,simplicity-core-1.0.3,simplicity-theme-ver-2.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll

DEL

DEL Kasuje zbiory na dysku

TYP: WEWNĘTRZNY

POSTAĆ:
DEL [dysk:][ścieżka][nazwa-pliku] [/P] lub ERASE [dysk:][ścieżka][nazwa-pliku] [/P]

ZNACZENIE:
Kasuje zawartość pliku o podanej nazwie z wyspecyfikowanego dysku i ścieżki. Jeżeli nazwa dysku nie jest podana, to DOS przyjmuje nazwę dysku bieżącego. Jeżeli nie jest podana ścieżka, to zostanie skasowany plik z katalogu bieżącego. Za pomocą omawianych komend nie można skasować ukrytych plików systemowych.
UWAGA: W celu odtworzenia skasowanych omyłkowo zbiorów użyj komendy UNDELETE …

PARAMETRY:
/P – Prosi o potwierdzenie zanim zbiór zostanie skasowany

PRZYKŁADY:
DEL A:ABC.DAT
Kasuje plik o nazwie ABC.DAT z katalogu bieżącego na dysku A.

DEL B:.
Kasuje WSZYSTKIE PLIKI z katalogu bieżącego na dysku B.
UWAGA: DOS żąda potwierdzenia rozkazu skasowania wszystkich plików bezpośrednio przed jego wykonaniem.

DEL B:. /P
Kasuje WSZYSTKIE PLIKI z katalogu bieżącego na dysku B, lecz z żądaniem potwierdzania kasowania każdego kolejnego zbioru, a nie tylko zbiorczo, jak wyżej

DEL C:*.BAS
Kasuje wszystkie pliki o rozszerzeniu .BAS z katalogu bieżącego na dysku C.

DEL \nazwa1\nazwa2
Kasuje WSZYSTKIE PLIKI z katalogu dodatkowego o nazwie ‚nazwa2’ na dysku bieżącym. Wcześniej jednak trzeba odpowiedzieć na pytanie:

‚Are you sure (Y/N)?’
(Czy jesteś pewien?)

Jeżeli wszystkie pliki mają być skasowane, należy wcisnąć klawisz Y. Jeżeli zostanie wciśnięty klawisz N, to żaden plik nie będzie skasowany. Gdyby na końcu tej komendy dodać parametr /p, to DOS pytałby o każdy zbiór, który miałby kasować.