Preloader image
 
DATE
211
page-template-default,page,page-id-211,simplicity-core-1.0.3,simplicity-theme-ver-2.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll

DATE

DATE Wprowadza datę do bieżącej pracy systemu

TYP: WEWNĘTRZNY

POSTAĆ:
DATE [mm-dd-yy] lub
DATE [dd-mm-yy] lub
DATE [rr-mm-dd]

ZNACZENIE:
Wprowadza lub zmienia datę w systemie operacyjnym. Jeżeli po podaniu komendy DATE bez parametrów wyświetlona data jest właściwa, należy nacisnąć klawisz ENTER. Każda część daty może być oddzielona myślnikiem (-) lub kreską ukośną (/). Wersja DOS-u dopuszcza dodatkowo użycie kropki (.) jako znaku oddzielającego.
Dopuszczalne zakresy zmiennych definiujących datę są następujące:
mm – miesiąc; jedno- lub dwucyfrowa liczba z zakres od 1 do 12,
dd – dzień; jedno- lub dwucyfrowa liczba z zakresu od 1 do 31,
rr – rok; dwucyfrowa liczba z zakresu od 80 do 99 lub czterocyfrowa liczba z zakresu od 1980 do 2079.

W wersji DOS-u postać zapisu daty zależy od wybranego kraju w komendzie . Postać ta może być również ustalona za pomocą komendy COUNTRY, umieszczonej w pliku CONFIG.SYS. Niedopuszczalne jest użycie komendy DATE w celu zmiany czasu zegara systemowego na komputerze IBM PC AT w systemie DOS.

PRZYKŁADY:
DATE
Po takiej komendzie DOS wyświetla informację:

Current date is Fri 6-08-1984 Enter new date:_
(Aktualną datą jest piątek 6-08-1984 Podaj nową datę:_ )
W tym miejscu można wprowadzić nową datę, np.: 07-23-84

DATE 07-9-84
Wprowadza nową datę systemową 9 lipca 1984.