Preloader image
 
COUNTRY
204
page-template-default,page,page-id-204,simplicity-core-1.0.3,simplicity-theme-ver-2.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll

COUNTRY

COUNTRY.SYS określa kraj, postać daty, czasu i klawiatury

TYP: ZEWNĘTRZNY

POSTAĆ:
COUNTRY = Code[,Page][,Nazwa_pliku]

ZNACZENIE:
Zmienia postać zapisu daty i godziny na przyjęty w podanym państwie. Komenda zmienia również symbol waluty i znak oddzielający część całkowitą od ułamkowej dla liczb w zapisie dziesiętnym. Informacje wyświetlane przez DOS nie będą uwzględniały wprowadzonych postaci zapisu dat, godzin i liczb. ‚Code’ jest trzycyfrową liczbą kodującą nazwę żądanego państwa. Wartość standardowa wynosi 001 i oznacza Stany Zjednoczone. COUNTRY jest jedną z grupy komend, które zazwyczaj znajdują się w specjalnym pliku konfiguracyjnym o nazwie CONFIG.SYS. Jednakże komenda ta, zawarta w pliku CONFIG.SYS, zadziała dopiero wówczas, gdy plik konfiguracyjny znajdzie się na dysku, z którego jest uruchamiany DOS.

PARAMETRY:
Code – jest kodem telefonicznym danego kraju

Page – jest numerem tablicy kodowej danego kraju

nazwa_pliku – jest plikiem zawierającym dalszy ciąg informacji specyficznych dla danego kraju (np. gdy COUNTRY.SYS znajduje się gdzie indziej niż w korzeniu to należy podać jego miejsce i nazwę)

TABLICE KODÓW:
Jest ich kilka i każda składa się z 256 znaków i zawiera litery, cyfry i symbole:
437 – tablica Stanów Zjednoczonych
850 – tablica wielojęzyczna; zawiera znaki języków europejskich, północno- i południowo-amerykańskich, czyli: Latin I
852 – tablica słowiańska (także Polska), czyli: Latin II
860 – tablica portugalska
863 – tablica francusko-kanadyjska
865 – tablica nordycka – zestaw znaków zawiera znaki języków norweskiego i duńskiego

PARAMETRY OKREŚLAJĄCE JĘZYKI NARODOWE:

KrajKod krajuNumer tablicy koduKod klawiatury
Stany Zjednoczone001437, 850US
Francja, Kanada002863, 850CF
Ameryka Łacińska003437, 850LA
Holandia031437, 850NL
Belgia032437, 850BE
Francja033437, 850FR
Hiszpania034437, 850SP
Włochy039437, 850IT
Dania045865, 850DK
Szwecja046437, 850SV
Norwegia047865, 850NO
Polska048852PL
Niemcy049437, 850GR
Anglia061437, 850
Portugalia351860, 850PO
Finlandia358437, 850SU
Kraje arabskie785437
Izrael972437

FORMAT DATY I CZASU: (dla 15 stycznia 1991 i 17:35 )

KrajKod narodowyFormat datyFormat czasu
Stany Zjednoczone00101-15-199117:35:00.00
Francja-Kanada0021991-01-1517:35:00,00
Ameryka Łacińska00315/01/199117:35:00.00
Holandia03115-01-199117:35:00,00
Belgia03215/01/199117:35:00,00
Francja03315/01/199117:35:00,00
Hiszpania03415/01/199117:35:00,00
Włochy03915/01/199117:35:00,00
Szwajcaria04111.199117:35:00.00
Wielka Brytania04415-01-199117:35:00.00
Dania04515/01/199117.30,00
Szwecja0461991-01-1517.30,00
Norwegia04715/01/199117.30,00
Polska0481991-01-1517:35:00,00
Niemcy04911.199117:35:00,00
Anglia06115-01-199117:35:00.00
Portugalia35115/01/199117:35:00,00
Finlandia35811.199117.30,00
Kraje arabskie78515/01/199117:35:00,00
Izrael97215 01 199117:35:00.00

PRZYKŁAD:
COUNTRY = 048,852,C:\DOS\COUNTRY.SYS
Ustalenie dla Polski formatu zapisu daty jako (rr-mm-dd), godziny (gg:mm), symbolu waluty (zł), separatora części całkowitej w zapisie liczb rzeczywistych (,), separatora tysięcy (.). Założono tutaj, że komendy DOS-a znajdują się na dysku C: w katalogu \DOS. Niemniej aby można było wywoływać polskie litery trzeba jeszcze załadować obsługę klawiatury zleceniem ‚KEYB’ oraz zmienić matrycę znaków za pomocą zleceń MODE i DISPLAY.