Preloader image
 
CONFIG
196
page-template-default,page,page-id-196,simplicity-core-1.0.3,simplicity-theme-ver-2.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll

CONFIG

CONFIG Zbiór systemowy do konfiguracji Systemu Operacyjnego

CONFIG nie jest komendą, lecz specjalnym zbiorem systemowym o zarezerwowanej nazwie CONFIG.SYS.

ZNACZENIE:
CONFIG.SYS jest specjalnym zbiorem systemowym. Umożliwia on zmianę wartości parametrów określających konfigurację systemu oraz informuje dodatkowo DOS o podłączeniu dodatkowych urządzeń zewnętrznych takich jak ‚myszka’ czy dysk twardy. Urządzenia te są podłączane za pośrednictwem specjalnych programów obsługi zwanych potocznie drajwerami lub sterownikami, zazwyczaj dostępnych razem z urządzeniami. CONFIG.SYS jest prostym zbiorem tekstowym (może być utworzony pod każdym edytorem tekstowym, w tym EDIT) przekazującym informacje o tym, który z programów obsługi urządzeń zewnętrznych ma być wczytany oraz w jaki sposób zmodyfikować zmienne parametry systemu. W momencie uruchomienia DOS szuka na swoim dysku zbioru CONFIG.SYS. Po znalezieniu zbioru wykonuje wszystkie zawarte w nim komendy i instrukcje. Jeśli zbioru tego nie ma, to DOS przyjmuje standardowe wartości parametrów oraz standardową konfigurację. Tekst zbioru CONFIG.SYS może zawierać każdą z komend służących do sterowania parametrami konfiguracji: BREAK, BUFFERS, COUNTRY, DEVICE, DRIVPARM, FCBS, FILES, LASTDRIVE, SHELL, STACKS. Znaczenie wszystkich tych komend przedstawiono niżej.

Zbiór CONFIG.SYS może być utworzony pod dowolnym edytorem tekstowym, w tym zaimplementowanym EDIT lub w następujący sposób:
COPY CON: CONFIG.SYS

Po tym wyrażeniu wszystkie wprowadzone instrukcje zostaną umieszczone w zbiorze CONFIG.SYS. Po zakończeniu wprowadzania tekstu należy wcisnąć klawisze F6 i ENTER. Na bieżącym dysku będzie utworzony plik specjalny o nazwie CONFIG.SYS. Poniższy tekst jest omówieniem znaczenia wszystkich instrukcji, pojawiających się w tekście pliku CONFIG.SYS:

FILESOkreśla liczbę jednocześnie otwartych plików, które mogą być dostępne przy wywołaniu systemu

ZlecenieDziałanie
BREAKUstawia tryb sprawdzania CONTROL-C oraz Ctrl-Break
BUFFERSUstawia liczbę sektorów w buforze
COUNTRYUwzględnia niektóre parametry systemowe specyficzne dla danego kraju DEVICE. Instaluje program obsługi urządzeń nieistniejących standardowo w systemie
DEVICEHIGHTak jak powyżej ale instalacja odbywa się do pamięci zarezerwowanej, powyżej 640 KB DOS Określenie umiejscowienia systemu operacyjnego w pamięci
DRIVPARMDefiniuje parametry urządzeń blokowych
FCBSOkreśla ilość bloków FCB dla plików, które mogą być jednocześnie otwarte
FILESOkreśla liczbę jednocześnie otwartych plików, które mogą być dostępne przy wywołaniu systemu
INSTALLZainstalowanie programu rezydentnego
LASTDRIVEUstawia maksymalną liczbę dostępnych napędów dyskowych
REMKomentarz wewnątrz zbioru CONFIG.SYS
SHELLUruchamia procesor komend (zwykle jest to COMMAND.COM)
STACKSDynamicznie ustawia stos danych