Preloader image
 
COMP
191
page-template-default,page,page-id-191,simplicity-core-1.0.3,simplicity-theme-ver-2.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll

COMP

COMP Porównuje zbiory binarnie, o takich samych rozmiarach

TYP: ZEWNĘTRZNY

POSTAĆ:
COMP [nazwa1] [nazwa2] [/D][/A][/L][/n:Num][/C]

ZNACZENIE:
Porównuje dwa zadane zbiory nazwa1 z nazwa2 i wyświetla informacje o błędach dla tych wszystkich fragmentów zbiorów, które nie są identyczne. Jeżeli zbiory mają te same nazwy i ścieżki, to muszą znajdować się na różnych dyskach. Brak nazwy zbioru powoduje, iż będą porównywane wszystkie zbiory o tych samych nazwach. Jeżeli nazwa jest określeniem katalogu to będą z niego porównywane wszystkie zbiory. W przypadku gdy druga nazwa zbioru lub ścieżki jest niepoprawna lub zbiory różnią się wielkością, wyświetlany jest komunikat o błędzie. Po znalezieniu różnicy między zbiorami na ekranie pojawia się informacja o następującej treści:

Compare error at offset xxxxxx File 1=xx File 2=yy

gdzie File 1 jest nazwą pierwszego, a File 2 nazwą drugiego zbioru; ‚xxxxxx’ jest adresem miejsca, w którym wystąpiła różnica między zbiorami; ‚xx’ i ‚yy’ oznaczają zawartości (podane w kodzie heksadecymalnym) zbiorów w różniących się miejscach. Proces porównywania kończy się po wykryciu dziesiątego błędu. Jeżeli proces porównywania kończy się pomyślnie, to COMP wyświetla informację, że porównywane zbiory są identyczne. Z powodu istnienia różnych sposobów nagrywania zbiorów proces porównywania może wykazać błąd braku końca zbioru (‚EOF mark not found’) przy porównywaniu kilku ostatnich bajtów. Tego rodzaju sygnalizacja może oznaczać, że błąd porównania wystąpił po ostatnim bajcie danych w zbiorze; w rzeczywistości oba zbiory mogą zawierać więc identyczne dane. Jeżeli komenda została wprowadzona bez parametrów, system poprosi o potrzebne informacje. W tym czasie należy do odpowiednich stacji włożyć dyskietki zawierające zbiory, które będą porównywane.

UWAGA: Porównywane zbiory muszą być o takich samych rozmiarach. Komenda FC porównuje zbiory o różnych wielkościach.

PARAMETRY:
/D – podaje różnice w postaci szesnastkowej

/A – podaje różnice w postaci znakowej

/L – podaje numer wiersza, w którym pojawił się błąd (standardowo podawany jest adres względny w bajtach od początku zbioru)

/n:Num – ogranicza badanie zbiorów do pierwszych Num wierszy

/C – porównanie następuje bez rozróżniania na małe i duże litery

PRZYKŁADY:
COMP A:ABC.DAT B:ABC.DAT lub COMP A:ABC.DAT B:
Zbiór ABC.DAT z dyskietki A będzie porównany ze zbiorem o tej samej nazwie z dysku B. Następnie na ekranie pojawi się informacja stosowna do wyniku operacji.

COMP A:*.DAT B:
Zostaną porównane wszystkie zbiory z dyskietki A o rozszerzeniu ‚.DAT’ z zbiorami o tych samych nazwach z dyskietki B.

COMP A:\nazwa1 A:\nazwa2 /c
Zostaną porównane wszystkie zbiory z katalogu o nazwie ‚nazwa1’ z dyskietki A ze zbiorami o tej samej nazwie z katalogu ‚nazwa2’ znajdującego się na tej samej dyskietce, bez rozróżniania na małe i duże litery.