Preloader image
 
COMMAND
189
page-template-default,page,page-id-189,simplicity-core-1.0.3,simplicity-theme-ver-2.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll

COMMAND

COMMAND Ładuje procesor zleceń COMMAND.COM

TYP: ZEWNĘTRZNY

POSTAĆ:
COMMAND [dysk:][ścieżka][urządzenie][/e:nnnn][/p][/c łańcuch]

ZNACZENIE:
Zlecenie COMMAND uruchamia nowy procesor komend (program, który zawiera wszystkie zlecenia rezydentne). Po uruchomieniu procesora tworzone jest nowe środowisko zleceń. Nowe środowisko jest kopią starego, jednakże można je zmienić pozostawiając stare parametry (środowisko) nienaruszone. Procesor ładowany jest do pamięci w dwóch częściach: rezydentnej i przejściowej. Może się zdarzyć, że programy użytkowe zniszczą część przejściową, wtedy rezydentna część procesora komend usiłuje załadować ponownie część przejściową zbioru COMMAND.COM.

PARAMETRY:
„urządzenie” – pozwala na określenie innego urządzenia wejścia/wyjścia do komunikacji z systemem MS-DOS (jak np.: AUX)

/e:nnnn – określa rozmiar środowiska, gdzie nnnn jest liczbą bajtów w zakresie od 160 do 32768. MS-DOS zaokrągla tę liczbę do najbliższej wielokrotności paragrafu. Wartością domyślną jest 160.

/p – Zatrzymuje drugi procesor komend w pamięci i nie powraca automatycznie do poprzedniego procesora

/c łańcuch – w tym przypadku procesor wykonuje zlecenie określone przez łańcuch i następnie wraca do poprzedniego procesora.

UWAGI: Więcej informacji na temat opcji „urządzenia” zawartych jest w opisie zlecenia CTTY.

PRZYKŁADY:
COMMAND /C CHKDSK B:
jest to uruchomienie nowego procesora wraz z wykonaniem komendy CHKDSK dla dysku b: a następnie powrót do poprzedniego.

SHELL = C:\COMMAND.COM C:\ /P /E:800
taka komenda umieszczona w zbiorze CONFIG.SYS spowoduje załadowanie nowego procesora COMMAND.COM z nowymi parametrami dotyczącymi otoczenia systemu DOS . Standardowo na otoczenie systemu jest przewidziane 160 bajtów. Ta komenda umożliwia pracę w systemie z otoczeniem na 800 bajtów. Dzięki temu można wprowadzać duży: PATH, PROMPT i inne ustawienia przez komendę SET. Parametr /p zatrzymuje procesor w pamięci i nakazuje automatyczne wykonanie AUTOEXEC.BAT