Preloader image
 
CHKDSK
184
page-template-default,page,page-id-184,simplicity-core-1.0.3,simplicity-theme-ver-2.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll

CHKDSK

CHKDSK Raport o dysku i zgubionych klasterach zbiorów

TYP: ZEWNĘTRZNY

POSTAĆ:
CHKDSK [dysk:][nazwa-ścieżki][/F][/V] CHKDSK [/F][/V]

ZNACZENIE:
Sprawdza tablicę rozmieszczenia katalogów i zbiorów na zadanym dysku. Wyświetla raport dotyczący miejsca zajętego przez każdy z rodzajów zbiorów, ilości wolnego miejsca na dysku oraz wielkości pamięci w systemie. Jeżeli w komendzie pominięto nazwę dysku, sprawdzenie będzie wykonane na dysku bieżącym. Jeżeli podano nazwę zbioru, zostanie wyświetlona liczba nieciągłych obszarów zajętych przez dany zbiór. Może być także podana nazwa niejednoznaczna ze znakami globalnymi * oraz ?.

PARAMETRY:
/F – Koryguje błędy znalezione w tablicy rozmieszczenia katalogów i zbiorów. Po znalezieniu błędu odzyskane obszary są kopiowane do zbioru o nazwie ‚FILEnnnn’.CHK, gdzie ‚nnnn’ jest liczbą czterocyfrową. Jeżeli parametr ten w komendzie nie występuje, to DOS postępuje podobnie, nie wprowadzając jednak poprawek. Zbiory te znajdą się w katalogu głównym danego dysku. Można je przejrzeć komendą TYPE.

/V – Wyświetla informację o stanie operacji i szczegóły o każdym znalezionym błędzie. Listę błędów i informacje o nich można znaleźć w podręczniku systemu DOS.

UWAGA1: W celu uniknięcia utraty cennych danych powinno się systematycznie używać zlecenia CHKDSK. W razie poważnych błędów należy sprawdzić dane programy, a nawet formatować dysk.

UWAGA2: W przypadku stosowania wielozadaniowości (Windows, Desq View i inne), należy unikać stosowania tego polecenia ze względu na fakt otwarcia wielu zbiorów. Najpierw trzeba zakończyć proces wielozadaniowy a dopiero potem wywołać CHKDSK.

PRZYKŁADY:
Typowy raport generowany przez CHKDSK może wyglądać tak:

160256      bytes total disk space 8192     bytes in 2 hidden files 512     bytes in 2 directories
30720    bytes in 8 user files
121344    bytes available on disk

CHKDSK B: Tworzy raport o dysku B.

CHKDSK A:/V
Tworzy raport o dysku A i wyświetla dodatkowe informacje o napotkanych błędach.