Preloader image
 
CD
179
page-template-default,page,page-id-179,simplicity-core-1.0.3,simplicity-theme-ver-2.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll

CD

CD CHDIR (Change Dir) – zmień katalog na inny

TYP: WEWNĘTRZNY

POSTAĆ:
CD [[dysk:]ścieżka] lub
CHDIR [[dysk:]ścieżka]

ZNACZENIE:
Zmienia jeden katalog na inny, znajdujący się na podanym dysku. Ścieżka musi być wcześniej zdefiniowaną nazwą katalogu lub ścieżki, utworzoną za pomocą komendy MKDIR. Nazwy ścieżek muszą być oddzielone znakiem ‚\’ (backslash). Jeżeli w komendzie nie jest podana nazwa dysku, to zmiana katalogu odbywa się w ramach dysku bieżącego. Komenda użyta bez parametrów powoduje wyświetlenie nazwy (nazw) ścieżki katalogu bieżącego.

PRZYKŁADY:
CD A:\nazwa1\nazwa2 Zmienia katalog bieżący w następujący sposób:
katalog główny –> nazwa1 –> nazwa2
Pierwszy znak ‚\’ powoduje, że ścieżka ‚nazwa1’ jest poszukiwana w katalogu głównym.

CHDIR \ Ustanawia katalog główny na bieżącym dysku jako katalog bieżący.

CD \nazwa1 Zmienia katalog bieżący na katalog o nazwie ‚nazwa1’.

CD nazwa2 Zmienia katalog bieżący na katalog dodatkowy (pod- rzędny) do bieżącego o nazwie ‚nazwa2’.

CD .. Zmień katalog na nadrzędny w stosunku do bieżącego, czyli cofnij się o jeden poziom w ścieżce.

CD Pokaż jaki katalog jest bieżącym. Jest to pytanie o katalog w jakim się obecnie pracuje.