Preloader image
 
BREAK
167
page-template-default,page,page-id-167,simplicity-core-1.0.3,simplicity-theme-ver-2.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll

BREAK

BREAK Reakcja systemu na przerwanie: CTRL + BREAK lub CTRL + C

TYP: WEWNĘTRZNY

POSTAĆ:
BREAK = [ON|OFF] BREAK

ZNACZENIE: Informuje DOS, w jaki sposób ma reagować na przyciśnięcie klawiszy Ctrl-Break podczas wykonywania większości funkcji systemowych. Natomiast w przypadku ustawienia na OFF, reakcja na klawisz Ctrl-Break nastąpi tylko podczas operacji na konsoli (ekranie). Komenda może być użyta w specjalnym, systemowym zbioru konfiguracyjnym CONFIG.SYS w wyrażeniach postaci BREAK=ON lub BREAK=OFF (więcej informacji o zbiorze CONFIG.SYS można znaleźć w podręczniku DISK OPERATING SYSTEM). Komenda BREAK bez parametrów powoduje wyświetlenie informacji o bieżącym sposobie sterowania sekwencją klawiszy Ctrl-Break. Na początku pracy systemu, BREAK ma status ON.

PARAMETRY:
OFF – Sprawdzanie wciśnięcia klawiszy Ctrl-Break następuje tylko wtedy, gdy jest wykonywana jedna z następujących operacji DOS-u: – przesyłanie znaku na ekran; – odbiór danych z klawiatury; – przesyłanie znaku na drukarkę;

ON – Sprawdzanie wciśnięcia klawiszy Ctrl-Break podczas wykonywania dowolnej funkcji lub wywołania systemowego.

UWAGA:
Domyślnie jest: BREAK=ON

PRZYKŁADY:
BREAK=ON Włącza sprawdzanie przyciśnięcia klawiszy Ctrl-Break podczas wykonywania dowolnej funkcji DOS-u.