Preloader image
 
BATCH
150
page-template-default,page,page-id-150,simplicity-core-1.0.3,simplicity-theme-ver-2.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll

BATCH

BATCH Zbiór do przetwarzania zleceń użytkownika

Batch nie jest komendą, lecz raczej zbiorem operacji na zbiorach, dzięki którym komendy i programy mogą być wykonywane. Jest to po prostu zbiór poleceń ułożonych przez użytkownika celem dokonania automatyzacji wykonania niektórych prostych i złożonych czynności. Najczęściej stanowi to ułatwienie wykonania rutynowych działań. Polecenia pisane są w osobnych liniach tak jak byłyby pisane „ręcznie” bezpośrednio po zgłoszeniu się systemu operacyjnego. Zbiór taki po wywołaniu do wykonania analizowany jest przez system (konkretnie COMMAND.COM) i wykonywany linia po linii choć następować mogą skoki do innych części tego zbioru lub wywołania innych programów. Wykonanie takiego zbioru poleceń jest stosunkowo powolne, gdyż przed wykonaniem nie jest on w żaden sposób kompilowany czy też optymalizowany i zawsze pozostaje w swej pierwotnej postaci. Można go zatem bardzo łatwo poprawiać i przystosowywać do nowych potrzeb. W celu wykonania takiego zbioru poleceń należy jedynie napisać nazwę tego zbioru i nacisnąć ENTER.

UWAGA1: Jego wykonanie można w dowolnym momencie przerwać przez naciśnięcie klawiszy Ctrl-Break lub Ctrl-C. Po tym nastąpi zapytanie, czy faktycznie chcemy przerwać wykonywanie tych poleceń. Naciśnięcie klawisza Y od Yes potwierdza to, a klawisz N od No zaprzecza i umożliwia dalsze przetwarzanie poleceń.

UWAGA2: Jego wykonanie można chwilowo zawiesić przez naciśnięcie klawiszy Ctrl-S, po czym wznowić dowolnym klawiszem.{{}}

Użycie:
POSTAĆ: nazwa_zbioru [parametry]

ZNACZENIE:
Umożliwia wykonanie sekwencji komend, zapisanej na podanym zbiorze. Struktura zbioru musi być zgodna ze strukturą typu BATCH, a jego nazwa musi mieć rozszerzenie .BAT. Jeśli Dos nie może znaleźć podanego zbioru, przeszukuje katalogi bieżącej ścieżki. Podczas wykonywania komend mogą być przekazywane parametry z zewnątrz. Oprócz standardowych komend używać można komend specjalnych: ECHO, FOR, GOTO, SHIFT, PAUSE, CALL, IF oraz REM, opisanych poniżej. Przerwanie wykonywania programu BATCH następuje po naciśnięciu klawiszy Ctrl-Break, a chwilowe zawieszenie po Ctrl-S. Wewnątrz programu BATCH można wywoływać kolejne tego typu programy.

Programowi BATCH można przekazać parametry wywołania, które występują pod zmiennymi określanymi jako: %0 %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9
gdzie: %0 – określa pełną nazwę zbioru BATCH %1 do %9 – określa kolejne parametry wywołania.

Przykład: Wywołanie zbioru BATCH: c:\batch\test.bat coś c: /s spowoduje uruchomienie do wykonania programu Batch test.bat z kartoteki C:\BATCH a pod kolejnymi zmiennymi będą parametry %0 – c:\batch\test.bat %1 – coś %2 – c: %3 – /s

Możemy analizować zatem do 9 parametrów, chyba że użyliśmy opisanej poniżej komendy SHIFT to wtedy ilość parametrów może być dowolna.

UWAGA: W zbiorach BATCH można odwoływać się także do dowolnych zmiennych zapisanych w otoczeniu systemowym (patrz zlecenie SET) jako: %zmienna% . Na przykład jeśli chcemy odwołać się do zmiennej PATH określającej ścieżkę poszukiwania przez system wywoływanego zbioru, wystarczy użyć wyrażenia: %PATH%. Szczegóły znajdziesz w przykładach makrodefinicji ZIPEXE.BAT, MNIEJ.BAT oraz pod hasłem BATY. Zobacz w tym celu BATY, gdzie znajdziesz wiele przykładów i uwag co do tworzenia zbiorów typu Batch File.

AUTOEXEC.BAT
Podczas uruchamiania komputera system operacyjny szuka go na tym dysku, z którego jest uruchamiany. Jeżeli taki zbiór istnieje, to są wykonywane wszystkie zawarte w nim komendy. Zbiór ten tworzy się np. za pomocą prostej komendy:

COPY CON: AUTOEXEC.BAT
Wszystkie występujące po niej komendy i dyrektywy są wpisywane do zbioru AUTOEXEC.BAT. Po zakończeniu wprowadzania należy wcisnąć klawisz F6, a następnie RETURN. Wówczas utworzy się na dysku zbiór o nazwie AUTOEXEC.BAT. Jeśli natomiast taki zbiór jest już utworzony a potrzeba dopisać do niego tylko jedną linię, to najprostszym rozwiązaniem może być zlecenie: echo tekst >> c:\autoexec.bat gdzie ‚tekst’ jest zestawem słów, które chcemy dopisać.

Zbiory te można także utworzyć i modyfikować za pomocą edytora EDLIN oraz nowo dołączonego EDIT.

NASTĘPUJĄCE KOMENDY MOGĄ BYĆ UŻYWANE W PROGRAMACH TYPU BATCH:

ZlecenieDziałanie
CALLWywołuje inną makrodefinicję zapewniając powrót do zbioru wywołującego
ECHOWłącza lub wyłącza echo
FORWykonuje zlecenie wielokrotnie dla grupy zbiorów
GOTOPrzenosi sterowanie do linii leżącej po wyszczególnionej etykiecie BATCH
IFWykonuje zlecenie, jeżeli spełniony zostanie warunek
PAUSEZawiesza wykonanie makrodefinicji aż naciśnie się dowolny klawisz, a Ctrl-Break lub Ctrl-C przerywa jej wykonanie.
REMStanowi komentarz wewnątrz makrodefinicji
SHIFTZwiększa liczbę dostępnych parametrów w makrodefinicji