Preloader image
 
BACKUP
143
page-template-default,page,page-id-143,simplicity-core-1.0.3,simplicity-theme-ver-2.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll

BACKUP

BACKUP Składuje zbiory z dysku na dysk(i)

TYP: ZEWNĘTRZNY

POSTAĆ:
BACKUP [dysk1:][ścieżka][nazwa_zbioru] [dysk2:][/S][/M][/A][/F:rozmiar][/D:data][/T:godzina][/L:nazwa_zbioru]

ZNACZENIE:
Przepisuje zbiory z dysku twardego na dyskietkę, z dyskietki na dyskietkę, z dyskietki na dysk twardy oraz z dysku twardego na dysk twardy. Służy zatem do tworzenia rezerwowej kopii danych. Pierwsza specyfikacja dysku i nazwy zbioru odnosi się do zbioru, który ma być skopiowany. Druga specyfikacja określa dyskietkę, na której sporządzona zostanie kopia. Jeżeli nie jest podana nazwa zbioru bądź ścieżki, zostaną skopiowane wszystkie zbiory z katalogu bieżącego. Zbiory kopiowane za pomocą programu BACKUP muszą być przed użyciem odzyskane przez program RESTORE. W zależności od wyniku kopiowania zbiorów parametr ERRORLEVEL będzie mieć jedną z następujących wartości:
0 – operacja składowania zbiorów zakończyła się pomyślnie
1 – nie znaleziono zbiorów do składowania
2 – niektóre zbiory nie zostały składowane ze względu na kolizję dostępu – konflikty sieciowe
3 – operacja składowania zbiorów została przerwana przez użytkownika (po naciśnięciu klawiszy Ctrl-Break lub Esc)
4 – operacja składowania zbiorów została przerwana naskutek wystąpienia błędu

Wartość parametru ERRORLEVEL może być użyta do określenia wyniku operacji składowania zbiorów podczas wykonywania instrukcji procesu grupowego w Batch File.

Zbiory kopiowane na dysk twardy są umieszczane w dodatkowym katalogu o nazwie \BACKUP. Zbiory kopiowane na dyskietkę są umieszczane w katalogu głównym.

PARAMETRY:
/S Kopiuje zbiory umieszczone w katalogu bieżącym wraz ze wszystkimi katalogami dodatkowymi na wskazany dysk. (Składuje podkatalogi)

/M Kopiuje tylko te zbiory, które zostały zmienione od czasu ostatniej operacji kopiowania komendą BACKUP.

/A Kopiowane zbiory dodaje do zbiorów, które już istnieją na dyskietce docelowej. Jeżeli opcja /A nie jest podana, to będą skasowane wszystkie zbiory istniejące wcześniej na dyskietce docelowej.

/F Powoduje formatowanie dysku docelowego. Aby ten przełącznik zadziałał, zlecenie format musi być dostępne w ramach aktualnej ścieżki poszukiwania ustawionej przez zlecenie PATH. Parametr ‚rozmiar’ jest określa wielkość w kilobajtach w jakiej ma być sformatowany dysk docelowy, np. 1440.

/D Kopiuje zbiory utworzone lub zmodyfikowane później od podanej daty (mm-dd-rr)

/T Składuje zbiory zmodyfikowane później od podanej godziny

/L nazwa zbioru Tworzy zbiór o wyszczególnionej nazwie zawierający wykaz składowanych zbiorów. Jeżeli nazwa-zbioru nie jest podana utworzony zostanie zbiór BACKUP.LOG w katalogu pierwotnym dysku, z którego składuje się zbiory.

UWAGA: Zlecenie BACKUP usuwa stare wersje zbiorów na docelowych dyskietkach, chyba że podany zostanie przełącznik /a.

PRZYKŁADY:
BACKUP C:\ A: /S
Wszystkie zbiory z dysku C będą skopiowane na dyskietkę A.

BACKUP *.DAT B:/M
Na dyskietkę B będą przepisane wszystkie zbiory z bieżącego katalogu o rozszerzeniu .DAT, które zostały zmienione od czasu ostatniego kopiowania.

BACKUP \nazwa1\ABC.DAT A:/A
Kopiuje zbiór o nazwie ABC.DAT z katalogu na dysku twardym o nazwie ‚nazwa1’ na dyskietkę A, która zawiera wcześniej skopiowane zbiory.

BACKUP \nazwa2\ B:/D:06-08-84
Wszystkie zbiory z dysku twardego z katalogu o nazwie ‚nazwa2’, utworzone lub modyfikowane po 8 czerwca 1984 roku, będą skopiowane na dyskietkę B.