Preloader image
 
ATRYBUTY
139
page-template-default,page,page-id-139,simplicity-core-1.0.3,simplicity-theme-ver-2.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll

ATRYBUTY

ATRYBUTY Opis atrybutów zbiorów i katalogów

Każdy zbiór bez wyjątku, może mieć nadane do czterech atrybutów, czyli cech określających dodatkowo ich charakter, a przede wszystkim ich zachowanie się w systemie podczas wykonywania dla nich komend. Atrybuty te jako dodatkowe cechy nie są wprost ujawniane, np. za pomocą komendy DIR, która pokazuje jedynie nazwy, rozmiary i czas ostatniej modyfikacji zbioru. Obecnie wszystkie atrybuty mogą być pokazywane i modyfikowane za pomocą komendy ATTRIB, mimo iż niektóre z nich stanowią blokadę dla pozostałych komend DOS-a. W celu odblokowania zbioru trzeba najpierw użyć wtedy komendy ATTRIB.

Atrybutami mogą być:
A – Archive. Służy do oznaczenia zbioru, który został zapisany jako kopia. Jest on nadawany zbiorom głównie przez komendę BACKUP składującą zbiory, przez część edytorów tekstów, a także zwyczajowo przez wiele potocznie używanych programów. Przynajmniej połowa zbiorów posiada ten najczęstszy atrybut. Używany on jest przez komendy XCOPY , BACKUP i RESTORE .

R – Read Only. Służy do zabezpieczenia zbiorów przed ich przypadko- wym skasowaniem i w dosłownym tłumaczeniu oznacza zbiór tylko do odczytu. Zatem zabezpiecza rownież przed przypadkowym przepisaniem zbioru nową treścią lub przed niepowołaną jego modyfikacją. Prawie wszystkie edytory respektują takie zabezpieczenie z wyjątkiem tych, które mają za zadanie edytować fragment obszaru na dysku itp. Trzeba zatem pamiętać, że zabezpieczenie to dobrze funkcjonuje jedynie na poziomie prostych komend DOS-a a nie wyrafinowanych programów narzędziowych, których liczba bez liku. Na przykład pracując z Norton Commanderem można bardzo łatwo skasować zbiór z takim atrybutem co często zdarza się początkującym, którzy np. nieopatrznie kasują niezbędny na dysku twardym system operacyjny, a szczególnie COMMAND.COM. Komendy COPY i XCOPY likwidują automatycznie atrybut Read Only podczas kopiowania.

H – Hidden. Służy do ukrycia zbioru dla komend DOS-a, tak że staje się jakby niewidoczny, przynajmniej dla większości operacji. Oczywiście atrybut ten nie stanowi najmniejszej przeszkody dla programów narzędziowych oraz dla obecnej wersji komendy ATTRIB.

S – System. Oznacza on, że zbiór nim oznaczony należy do zbiorów systemowych, tj. zbiorów o niezwykłej wadze. Jest to najmocniejszy atrybut ze wszystkich. Ma za zadanie przede wszystkim zabezpieczyć ten zbiór przed jego fizycznym przemie- szczaniem na dysku, gdyż zmieniłoby to adres początkowy tego zbioru i uniemożliwiłoby np. późniejsze zainicjowanie systemu z dysku. Zatem wszystkie programy narzędziowe respektują ten atrybut i zbiory takie podczas jakichkolwiek poważniejszych reorganizacji na dysku pozostawiane są w spokoju, uznając, że nie można ich przenosić. Często oznaczane są takie miejsca na dysku znakiem X. Tak działają np. programy SpeedDisk oraz COMPRESS.

Większość programów narzędziowych pokazuje atrybuty zbiorów w postaci skróconej:
ARHS – ustawione wszystkie atrybuty
AR – ustawione Archive i Read Only
H – ustawione Hidden

Podobnie mogą być nadawane specjalne atrybuty nazwom katalogów, choć jest to bardzo rzadko stosowane i tylko niektóre programy narzędziowe zapewniają tego obsługę. Zdarza się także, że niektóre z nich w ogóle błędnie pokazują strukturę katalogów gdy któryś z nich ma np. atrybut HIDDEN, czyli ukryty. A przecież nazwa katalogu podlega dokładnie tym samym zasadom jak nazwa dowolnego zbioru, z tym że posiada dodatkowy atrybut określający, że jest to katalog a nie zbiór. Atrybut czy jest to zbiór czy też katalog jest specjalną cechą tej nazwy niedostępną z poziomu jakiejkolwiek komendy DOS-a, choć używaną przez cały system dla wygody użytkownika. Manipulowanie, może być na tym dokonane jedynie za pomocą specjalnych programów narzędziowych.