Preloader image
 
APPEND
103
page-template-default,page,page-id-103,simplicity-core-1.0.3,simplicity-theme-ver-2.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll

APPEND

APPEND Ustawia ścieżkę przeszukiwania dla zbiorów danych

TYP: ZEWNĘTRZNY

POSTAĆ:
APPEND [dysk:]ścieżka[;[dysk:][ścieżka]…][/x:[on|off]][/path:[on|off]] APPEND [/x:on][/path:on]/e – wywołanie dla pierwszego użycia
APPEND – wyświetl bieżące ustawienie
APPEND; – usuń przyporządkowania

ZNACZENIE:
Zlecenie APPEND pozwala na określenie ścieżki przeszukiwania dla zbiorów zawierających dane.

/x Rozszerza ścieżkę przeszukiwania dla zbiorów danych. Najpierw szuka w katalogu roboczym, potem w ścieżkach wymienionych w komendzie APPEND, a na końcu w ścieżkach wyszczególnionych w PATH. Zamiast pisać ‚/x:on’ można tylko napisać ‚/x’. Użycie parametru ‚/x:off’ powoduje ograniczenie poszukiwania do katalogu bieżącego. Rozszerzenie, jeśli jest, dotyczy poszukiwania dla następujących operacji:
Open File (0Fh)
Get File Size (23h)
Open Handle (3Dh)
FCB Search First (11h)
Handle Find First (4Eh)
Exec (4Bh)

Brak klucza ‚/x’ powoduje zastosowanie rozszerzenia, ale tylko w odniesieniu do następujących funkcji systemowych:
Open File (0Fh)
Get File Size (23h)
Open Handle (3Dh)

/path Nazwa katalogu, w którym będą poszukiwane zbiory po nieudanej próbie znalezienia ich w katalogu bieżącym. Użycie klucza ‚/path:on’ powoduje uwzględnienie rozszerzenia ale tylko wówczas gdy nazwa zbioru zaczyna się od ścieżki katalogowej. Użycie klucza ‚/path:off’ powoduje uwzględnienie rozszerzenia tylko wówczas gdy nazwa poszukiwanego zbioru nie zaczyna się od ścieżki katalogowej.

/e Powoduje zapis nazw dodanych ścieżek w środowisku systemu DOS w postaci zmiennej APPEND. Klucz ten może być użyty tylko podczas pierwszego wywołania tego polecenia.

Można podać wiele ścieżek przeszukiwania oddzielając je średnikiem (;). Wykonanie zlecenia APPEND po raz drugi powoduje, że ścieżki uprzednio określone przestają być aktualne, a pod uwagę brane tylko te nowo wyszczególnione.

UWAGI:
Można używać w sieci.
APPEND należy używać przed ASSIGN.
Dla zleceń nierezydentnych należy korzystać z komendy: PATH.

PRZYKŁADY:
APPEND b:\letters; a:\reports
szukaj przez \letters a następnie przez \reports. Jeśli najpierw damy (co oznacza pierwsze wprowadzenie tej komendy do systemu, a dopiero potem powtórne wprowadzenie APPEND z podaniem ścieżki !!!): APPEND /x to system będzie wpierw szukał zbioru w katalogu bieżącym a potem przez \letters i \reports.